توصيه مطلب 
 
کد مطلب: 60227
سه شنبه ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۴۲
معماي توطئه و تخريب
ترور(1)؟
ترور(1)؟
یادداشت مدیر مسئول ؛ يکي از بزرگان در جلسه اي به بنده فرمودند يکي از نمايندگان اسبق مجلس شوراي اسلامي که براي شرکت در کنگره اي به آمريکا رفته بودند بعد از چند ساعت گيرودار در يکي از فرودگاه هاي آمريکا، بعد از مراجعه به ايران به بيماري مرموزي دچار شدند که منجر به نحيف شدن انجاميد و سرانجام به فوت منجر شد و از تشخيص بيماري اطبا درماند. مرگ هنرمند توانا، فرج اله سلحشور تهيه کننده سريال حضرت موسي(ع) هم که براي سريال حضرت موسي (ع) تلاش مي کرد هاله اي از ابهام و ترديد در ذهن ها به جاي گذاشت، بيماري آقاي نوباوه نماينده اسبق صدا و سيما در نيويورک همه مصاديقي غيرقابل انکار براي نوعي ترور بيولوژيک را دارد که اين امر بايد توسط مسئولين ذيربط بررسي هاي عالمانه جواب هاي قوي و قاطع و روشن و البته مستدل ارائه شود از ترورهاي فيزيکي تنها بايد به ترور دانشمندان هسته اي مي توان اشاره نمود و مثال زد. که فارغ از تمثيل ديگري است.
شايعه و تخريب
رسانه هاي غرب روزانه با داشتن نيروهاي نفوذي از کوچک ترين حرکت هاي مردمي، يا مسئله دار عکس و فيلم و گزارش تهيه مي نمايند و با بزرگ نمايي ضعف ها آن را توسط دهها کانال تلويزيوني و هزاران کانال و شبکه هاي مجازي توسط (زبده ترين) نيروهاي جنگ رواني به نمايش مي گذارند. در اين ميان تخريب وسيع توسط کانال هايي است که به مسئله اختلاس و ارتشاء و رانت ها مي پردازند، اين جريان و پشت پرده هاي پنهان و پيداي آن به لطاف الحيل قصدشان اين است که نظام حکومتي ايران را نظامي غيرقابل اعتماد به شمار آورده و با انواع ترفندهاي سياسي جهت و انگشت اتهام را به سمت نظام نشانه روي کنند. لذا دو ضرورت ذاتي وجود دارد که 1- برخورد بي امان با فساد در هر طبقه و هر صنف با شفافيت و به دور از هر شائبه سياسي، و مرزگذاري بين نيروهاي دولتي و بخش خصوصي 2- اتهامات بررسي کارشناسانه شده و عاملين و نيروهاي شاکي و متشاکي به دقت رصد شوند که مبادا ناخودآگاه به نظام، يا شخص و شخصيتي اتهامي وارد شود که اين اتهام به دوش نظام و انقلاب نيفتد و ضمن ساقط نمودن آن شخص يا شخصيت دامنه دامن نظام را ملوث نمايد.
يکي از اقدامات قابل توجه و تعمق و تدبير رئيس محترم قوه قضائيه بازگشايي رمز و رمزگشايي مسئولين دولت احمدي نژاد و محاکمه علني آن ها در صورت صلاحديد قوه است. مسئله اي که اين روزها در شبکه هاي مجازي از آن بحث مي شود بحث معاون اول و ساير معاونين آقاي دکتر احمدي نژاد است.
اول اين که معاون اول رئيس جمهور آقاي محمدرضا رحيمي، نه از پول بيت المال و نه از حوزه رانت در انتخابات يک جناح مبلغي را بين 170 نماينده بالقوه و بالفعل تقسيم نموده، خود سهمي نبرده از مبلغ بيت المال، هيچ ارتباطي به دولت نداشته، و در زندان هم سخت گيري ها بحث هايي وجود دارد. که در حد يک متهم و حتي مجرم مالي نيست. اين مقوله واقعاً چقدر با حقيقت و واقعيت منطبق دارد؟؟ اصولاً براي يک ميليارد تومان بي ارتباط با بيت المال و اسنادي که به دادگاه ارائه شده، آيا دخل، تصرف، قصور و تقصيري در حوزه دولت بوده؟؟ يا خير؟! اگر اين حجم پول با حجمي که در ليست اميد که نامزدها مدعاي آنند سنجيده شود چرا و به چه دليل با آن موضوع حتي با اقرار برخي نامزدها برخورد نشده چرا آزادانه در جامعه يله هستند.
اين که فرع موضوع است اصل موضوع تخريب دولت و نظام اسلامي است كه معاون اول يك دولت براي پولي كه هرگز به آن خيانت نشده چرا حيثت نظام و دولت اسلامي مخدوش شود و يا ساير دولتمردان اين دولت. لذا گام دوم بعد از ترور شخصيت و شخص به صورت فيزيكي ( ترورهاي بيولوژيكي در صورت صحت ادعاها) نمونه اي از يك توطئه سازمان يافته براي بدنام نمودن نظام با اتهامات واهي غير واقعي در صورتي كه اگر اين موضوع تسري عام داشته باشد چرا و به چه دليل از هزينه هاي فوق ميلياردي برخي چهره ها و اخاذي هاي سياسي براي ورود به كانون هاي قدرت و ثروت بحثي نمي شود و در درون هيچ شبكه مجازي سخني گفته نمي شود، چرا از اختلاس هاي ميلياردي جريان هاي خاص سخن گفته نمي شود، و از اشخاصي كه خارج از دولت با عوامل فاسد و ديد و بازديد داشته و سيستم زد و بند و بحثي به ميان نمي آيد، اين ابهام و ابهامات وسيع ديگر نشان مي دهد دشمن بدنبال » نظام زني« است و امواج اختلاس و ارتشا يا نيروهاي فاسد از ( شريح قاضي) تا ( ابوموسي) (و اشعث) .... تاريخ اسلام تا مفسده هاي جنسي ، اخلاقي، اقتصادي که در غرب بيداد مي كند چرا سکوت رسانه اي را شاهديم تا جايي كه برخي از دولتمردان را به خود كشي وا مي دارد. و يا برخي ديگر را منجمله » ترامپ« رئيس جمهور فعلي امريكا كه ( كانون) و منبع فساد مالي و اقتصادي و سياسي است رسوايي مالي و اتهامات صهيونيزم خصوصاً نتانياهو به آن پرداخته نمي شود اينجاست كه خط توطئه شخصي توسط رسانه هاي استكباري كه در اتاق خبر برخي از آنها بيش از هزاران نيرو استخدام شده كه فقط عليه انقلاب ايران بنويسند ومنتشر كنند. مشخص مي شود که دشمنان نظام از طريق ترور و تخريب هدف خاصي را دنبال مي کنند.
ادامه دارد
پايان قسمت اول
Share/Save/Bookmark