توصيه مطلب 
 
کد مطلب: 53534
سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۴۴
خيال پلو
من دلواپسم، يا شما خوش خيال
من دلواپسم،  يا شما خوش خيال
به گزارش گروه سیاسی خط نیوز؛ بعد از انعقاد برجام، و برجام سواري اصحاب تدبير و اميد و کاسبان برجام از برخورداري مزاياي آن تا رسيدن به قدرت و الا آخر ،اين جريان از رئيس دولت گرفته تا انصار و اذناب آن تا بخشداري و دهداري و دهياري، مسئولان يالقوزآباد، خود را منجي و منتقدان مظلوم مداري اقتدار انديشه را دلواپس معرفي مي کردند، اين طيف و طبقه بتون ريزي تاسيسات هسته اي و نابود سازي قدرت هسته اي کشور را افتخار برجام مي دانستند و از قول شيخ ديپلماسي خود (امضاء جان کري) را امضا قدرتمندي مي دانستند که خدشه بر آن وارد نمي شود، در قبال اين تفکر (کدخدا باور) نيروهاي خوش انديش و آگاه به ترفندهاي استکبار مي دانستند که (کدخداباوري) و خوش خيالي ها، فقط اوهام و خواب پريشاني است زيرا ذات استکبار با ذات نظام ناهمخوان است، اين ناهمخواني سال ها تجربه شده و مقام معظم رهبري مدبرانه و صبورانه بر اين تجارب تاکيد نمودند جماعت خوش خيال برجام سوار که الحق بهره برداري وافي و کافي از برجام نموده امروز به جاي (انقلابي دو آتشه شدن) بايد بيايند و جواب آن چه بر باد داده اند را داشته باشند.
آقاي رئيس دولت و شيخ (دموکراسي) نمي توانند به ماله کشي و ماست مالي برجام که تا ادامه داده و منتقدينش را ، با بدترين و رکيک ترين الفاظ سياسي و حتي چاله ميداني مورد تهاجم قرار داده. ماله کشي برجام، و وضعيت اقتصادي و نابساماني کنوني که نشانگر عدم توجه به رهنمودهاي مقام معظم رهبري در اقتصاد مقاومتي و مبارزه با فساد بوده امروز بايد جوابگو باشند با تغيير (سيف) از بانک مرکزي که البته صدها سخن ناگفته مستور دارد و بايد رصد و واکاوي اطلاعاتي و سياسي شود زيرا رها کردن سيف هم از خطاهاي استراتژيک محسوب مي شود، کارنامه مخدوش جماعت خوش خيال که خيال پلو مي کردند، را نبايد نظام و انقلاب به نسيان بسپارد. جماعت خوش خيال که دلسوزان نظام و انقلاب را دلواپس مي خواندند، امروز خود را در لاک انقلابي و درشت گوي پنهان نموده و به سربازان و ناوچه هاي خود دستور داده که بسان آقاي (مطهري) عمل کنند، هم اپوزيسيون باشند، هم مقابل نهادهاي ولايتي چون سپاه پاسداران بايستند و هم از مزاياي نظام استفاده کنند، هم با سيف و معاون اداري باشند و هم رفيق قافله حالا من به دلواپسيم افتخار مي کنم و شما به يمن امثال آقاي مطهري و فرافکني هاي دولت برجام سواريتان با دلار 10/000 تومان معامله اقتصادي کنيد و سود سرشار ببريد. يا علي
Share/Save/Bookmark