توصيه مطلب 
 
کد مطلب: 63984
سه شنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۲۵
شهيد ( سليماني بيدارگر اقاليم قبله)
شهيد ( سليماني بيدارگر اقاليم قبله)
خون شهدا هميشه تاريخ ساز بوده اند، جمله معروف دكتر شريعتي كه شهيد قلب تاريخ است، كلامي ماندگار است ، شهيد قلب تاريخ است از قلب است كه بدن احيا و پويايي را سبب مي شودو به حركت مي آيد و شهيد مطهري كه در تعاريف هاي متعدد، شهدا را شمع محفل بشريت مي داند، و منطبق شهيد منطقي را منطقي آميخته با منطق عشق يك طرف و منطق اصلاح و مصلح از طرف ديگر ختم معرفي
مي كند اما با كلام را به منطبق امام ( ره)‌تجميع مي كنيم ( كه شهيد هم ينظرو الي وجه الله) حجاب را شكسته است همانطور كه انبيا حجاب را شكسته اند.
اين تخليص كوچك نمايانگر وجه بزرگ و ستودني شهيد است كاروان سالار شهدا گرچه كربلاست و هميشه باقي، اما در عرصه خون شهدا در تاريخ عبرت هاي فراواني در عصر معاصر وجود د ارد، خون شهدا بر سرنوشت محتوم خون آشام قرن خاورميانه يعني صدام حسين چه تأثيري داشت؟! از اوج عزت به هزيز ذلت ، خون شهيد در مصر ، فلسطين، در تمامي عرصات حيات انساني خون شهدا تاريخ سازي شود يكي از خون هاي مقدس كه اين روزها از خون خونش بهره هاي فراوان نصيب مردم و نظام شده خون مدافعين حرم خاصه سردار و سيدالشهدايي آن حاج قاسم سليماني است خون حاج قاسم بيش از حضورش مؤثر مي افتد. حاكميت ملي و اقتدار ملي كشور و همبستگي سياسي را تحكيم معني دار بخشيد خون اين سردار شهيد باعث شد ايران اسلامي ابهت پوشالي آمريكا را در دنيا بشكند.
رخداد عين الاسد واقعه ابهت افزاي نظام و جمهوري اسلامي است . خون شهيد سليماني فراتر از يك معجزه آفريد، همبستگي امروز حتي در بستر كرونايي كشور حتي در همسويي ملي، حتي در خود باوري سياسي و حتي كمك مردم
( اسوه)‌سازي نمود، خون شهيد سليماني كار هزاران ديپلمات كار كشته خود ساخته نظام محور، و ولايي را انجام داد. عربده كشي هاي پوشالي دشمن را پوك و پوچ كرد و در گرماي دروغ و شايعه و تهمت و اتهام خون و شهادت ايشان سوژه بزرگ غرب شد و غرب خود خواسته يا ندانسته عاملي باشد كه سليماني شهيد را بارهاي بار باز تعريف كند و اهميت آن را براي سيستم جاسوسي خود اعتراف نمايد.
ابهت شهيد سليماني غرب را شكست داد و داعشي ها هم در فقدان شهيد قاسم سليماني احساس خاصي داشتند، ابهت ، ترس از ايشان و از سويي همسويي با غرب و اين باعث شد كه اين عنصر حرمله مسلك غربي نشان هايي به اربابانش بنمايانند.
در مملكت ما اگر شهادت شهيد سليماني نبود حتماً و يقيناً دولت فعلي به هيچ وجه
نمي توانست در بسياري از مواقف به امروز برسد خون شهيد سليماني انقلاب اسلامي را در ابعادي احياء نمود، سال هاي قبل بدرستي يادم نمي آيد از استاد محمود حكيمي كتابي بنام
( بيدارگران اقاليم قبله)‌ مطالعه مي كردم امروز بايد بازنويسي اين كتاب ارزشمند را در انقلاب اسلامي مدنظر قرار دهيم واز بيدارگران اقاليم قبله در نظام بنويسيم و شهيد سليماني را سر سلسله وقافله سالار اين بيدارگري بدانيم كه نهضت هاي رهايي بخش و بيد اري محور را احياء‌و زندگي بخشيد بي سبب نيست كه غرب از ترور اين سردار شهيد بخود ناجوانمردانه باليده است سال بايد بگذرد تا نقش اين شهيد عزيز در عرصه هاي ملي ، بين المللي و كشورهاي اسلامي و نهضت هاي آزاديبخش روشن شود، ولي نكته مهمي درس در رأس بوده و نبايد مستور و مختوم بماند و آن حقيقت اصل ولايت و امامت است كه سليماني پرور است و آزادگاني را مي سازد كه تاريخ به وجود آن ها مفتخر است.
بهتر آن باشد كه سردلبران / گفته آيد حديث ديگران
Share/Save/Bookmark