توصيه مطلب 
 
کد مطلب: 48413
شنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۰۹
همسـويي بـا نقطـه صفـر
آقاي ناطق شما مرحوم هاشمي نمي شويد
اخيراً براي دفاع از دولت چهار درصدي حضرت حجت الاسلام و المسلمين ناطق نوري و همفكرانش دست به ايجاد تشكيلاتي زدند كه اين تشكيلات به عنوان اصولگرايان معتدل مشي خود را بر حمايت از دولت تدبير و اميد نهاده آن چه در ذيل مي آيد، نقد اين موضوع است.
همسـويي بـا نقطـه صفـر
به گزارش گروه سیاسی خط نیوز؛
سلام به محضر حجت الاسلام ناطق نوري
نگارنده اين متن از اعضاي ستاد انتخاباتي شما در يكي از استان ها در سال 75 بوده و تاكنون تبعات و ببخشيد اقساط بدهكاري آن انتخاب را پرداخت مي كنم، من در ذهنيتم شما را نيروي ولايت و در خط امامت مي دانستم، شايد هم حسن ظن من به شما علت موجبه اين شد كه در ستاد شما شبانه روز فعاليت كنم، به مرور بعد از سال 75 و عدم انتخاب شما در رفتار سياسي تان شاهد گردش معناداري بوديم، امروز اقرار مي كنم كه در مورد شما اشتباه فاحشي ما مرتكب شديم، من نمي دانستم كه زمان موجب چرخش هاي معني دار و تغييرات سياسي در مردان سياست ايجاد و ايجاب مي كند.
حضرت حجت الاسلام ناطق:
من گذشته در برخي از جلسات و در حاشيه هايي در جامعه روحانيت مبارز و در سال هاي دور از سخنان شما بهره هاي وافري برده بودم زندگينامه شما را هم بارها و بارها، و بارهاي بار مطالعه كردم و در آن نقاط قوت فراوان و البته نقدهاي خاص ديدم و هنوز علت » گردش به چپ شما« را بدين مشهودي نمي دانم البته جريان اصولگرا خيلي قبل از اين مردان ولايي اش اين موضع را ترك كرده و اين تشكيلات از درون از رادمردان ولايت انديش شهر تهي شده است و مردان ولي شناس خود را انقلابي و در خط ولايت مي دانند، اصولاً اصولگرايي به معني اين كه در پشت سر شما كسي وجود داشته باشد سال هاست كه وجود خارجي و عيني ندارد. اصولگرايان اصيل و انقلابي و مومن به ولايت از (صفين فتنه) راهشان را از اين جريان جدا كردند. نه راه اصولگرايان ساكت فتنه قابل دفاع بود و نه مواضع آن ها و سكوت خفقاني شان حال در هر جا مي خواهند باشد.
حضرت آقاي ناطق؛
من برخي از بيماري مزمن و گله هاي دردمندانه را به اين وضعيت نزد برادر خوبم جناب آقاي مهندس باهنر عرض كردم، يقين داشته باشيد با اين مواضع و عملكرد شما، كه (البته دل بسته و نگران (فاميل هاي) و بستگان در دولت بنفش هستيد كه البته جاي نگراني هم دارد) دولت تقويت نخواهد شد و مضاف بر اين با اين مواضع (صلح كل) بدون هيچ گونه ترديد جاي مرحوم هاشمي را در سال هاي دور، و ظهور كارگزاران نخواهيد گرفت، ذهن خون نگار انقلاب به ياد دارد كه در اوج يكي از انتخابات كارگزاران ظهور كرد، و سلطان اختلاس امروز بر آن گماشته شد. آن زمان و آن موضع مرحوم هاشمي، دقيقاً كپي اين موضع و ايجاد اصولگرايان معتدل است. مقري كه نه در آن ديده باني و مدافعي وجود دارد و نه رزمنده اي، مقري متروك كه صرفاً براي انتخابات آن را رنگ و روغن زده اند كما اين كه خانه از بيخ ويران است و اين همسويي شما، همسويي با نقطه صفر است.
آقاي ناطق؛
دولتي كه شما به دفاع از آن (ستاد ساز) شده ايد، حتي دم عيسوي هم آن را نجات نمي دهد، يقين بدانيد با اين حركات نه شما، هاشمي خواهيد شد و نه دولت (رأي) مي آورد شما حتماً مي دانيد كه عمارهاي ولايت مي دانند اين گردش معني دار شما به چه هدف و منظوري است، با ايمان به شما اعتماد مي دهم دولت دوم بنفش در صورت پيروزي غيرممكن حتي دولت دوم مرحوم آيت الله هاشمي نخواهد شد. البته سياسيون معتقدند اين مواضع شما، مواضع سهيم شدن در قدرت و دولت آينده بيش از سهمي است كه اكنون (آقاي آخوندي و ... دارند).
حضرت حجت الاسلام ناطق؛
نه ستاد اصولگرايان معتدل، نه ستاد سبز اصلاحاتي ها، نه شبكه هاي ريز و درشت بيگانه ناجي اين دولت نخواهيد شد، دولت بنفش در ابعاد مختلف منطبق بر آرمان هاي امام راحل و نظام نيست ولو اينكه با اشتباه استراتژيك وابستگان جريان بنفش (مرقد امام راحل) ستاد انتخاباتي شود، و (ستاد اصولگرايان معتدل با آفتابه لگن هفت دست) تشكيل گرديد. اين خطوط انحرافي نگاه تيز بين (عمارهاي) انقلاب را از مسير (حق) خارج نخواهد كرد.
جناب آقاي ناطق نوري؛
نگارنده رگ و پي سلسله اعصاب تشكيلاتي و سياسي اصولگرايان سابق و خوشنام، و نواصولگرايان منفعت طلب ناخوشنام و سياست زدگان اين طريق را به خوبي مي شناسد.
اصولگرايي مد نظر زماني به مرگ نعاجا گرفتار شد كه در فتنه برخي از مدعيانش (سكوت مرگبار) خود را در دفاع از ولايت و امامت و آرمان ها به (فراموش خانه هاي )منافع و قدرت و ثروت به ثمن بخس فروختند از همان زمان نيروهاي ولايت راه روشن ولايت را پذيرفتند و با رصد رفتار سراني كه ادعاي اصولگرايان را يدك مي كشيدند به اين حقيقت تلخ رسيدند كه اصول و اصلاح يك بازي كودكانه است و راه را فقط در خط ولايت دنبال كنند و سايرين (كم بيراه رو) نيستند.
جناب آقاي ناطق؛
مواضع اخير شما و ايجاد ستاد اصولگرايان معتدل دقيقاً گمانه هاي اين حقير را در محضر برادر خوبم جناب مهندس باهنر روشن كرد، كه برخي دل دولت آتي به دنبال (سهم) براي خود و بستگان هستند و مي خواهند از اين آب گل آلود ماهي مراد صيد كنند. ولي جا دارد شما بدانيد و همفكرانتان در مجلس هم آگاه باشند مردم به خوبي مي دانند كه (دعوا سياسي بر سر لحاف ملا) است ولاغير.
اما در پايان: شما بدانيد كه اصولگرايان و تتمه انديشه سياسي آن ها، شما را قيم خود نمي داند، و شما پدر خوانده هيچ جرياني نيستيد، خيل نيروهاي انقلابي حيف شد كه حيثيت خود را در (سبد افكار) شما گذاشتند.
سبد افكار متزلزل و چند سونگر، و البته با حفظ منافع فردي، هيچ گاه كاروان اصيل انقلاب را به مقصد نرسانده، مدار حق بين اين مردم فقط ولايت و رهبري است، به راستي منصب شما در مجموعه بيت ولايت چيست؟! احساس نمي كنيد بايد آن مكان را بايد به فردي واگذار كنيد كه التزام عملي به ولايت دارد.
يا علي
Share/Save/Bookmark