توصيه مطلب 
 
کد مطلب: 57468
دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۰۶
دکتر علی دارابی
مکتب فکري امام خميني
مکتب فکري امام خميني
به گزارش گروه سیاسی خط نیوز؛ در ايام الله دهه فجر و بزرگداشت چهلمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي قرار داريم. بي شک از جمله مهم ترين و بنيادي ترين مسائل مرتبط با تحليل و تفسير انقلاب اسلامي بررسي مکتب فکري امام خميني (ره ) است. چرا که هنر بزرگ امام آن بود که صرفاً نفي و طرد سلطنت و رژيم وابسته به بيگانه پهلوي را مد نظر قرار نداد و »حکومت اسلامي« را جايگزين مطلوبي براي آن معرفي کرد. در يک دسته بندي کلي بر اين باورم که مهم ترين مولفه هاي مکتب فکري امام به شرح زير است:
قاعده نفي سبيل:
از ديدگاه اسلام، حفظ و اعتلا و برتري مسلمانان يک اصل اساسي و غلبه و سلطه بيگانگان بر مسلمانان امري نارواست. اگر چه در ترجمه و عملي کردن اين قاعده فقهي فقها و مراجع بزرگي چون ميرزاي شيرازي در فتوي تنباکو قدرت مرجعيت، شيعه و دين را به رخ کشيده اند. اما بي شک امام خميني(ره) پرچمدار نستوه و بي امان مبارزه با سلطه اجانب و بيگانگان بوده است.
مردم سالاري ديني:
در مکتب فکري امام مردم به مثابه سرمايه اجتماعي واقعي و حقيقي هستند مسئولان منتي براي خدمت به مردم ندارند و خود را بايد نوکر و خادم آنان بدانند. در اداره امور کشور »رأي مردم و اکثريت ملاک و معتبر« است. همه اعتبار حکومت و نظام بر آن است که »دين و دنياي مردم« را آباد و احيا کنند.
حفظ نظام:
امام، حفظ نظام را از ضروريات مسلم و اوجب واجبات مي دانست و اين مهم را در برگيرنده حفظ نظام جامعه و زندگي مردم مي دانست. و مراد از آن در برگيرنده حفظ آراستي دروني جامعه و نهادهاي آن از هر گونه هرج و مرج، ساماندهي معيشت مردم، حراست از کيان کشور و ايستادگي در برابر هجوم دشمنان به جامعه اسلامي بوده است.
عدالت اجتماعي:
فقها عدالت فردي را ملکه اي نفساني مي دانندکه شخص را بر ملازمت بر تقوا بر مي انگيزاند. و افزون بر آن عدالت اجتماعي است که رعايت حقوق افراد و »عطا کردن حق هر ذي حق« است. در مباني نظري امام، عدالت زير بناي يک جامعه اسلامي است و لازمه تحقق آن حمايت از محرومان، مستضعفان، پابرهنگان و تقدم ايثارگران و مجاهدان بر سايرين است.
کارآمدي و جامعيت ديني:
امام بر اين باور بود که اسلام بر پايه فقه جواهري و قرائت به »زمانه و مقتضيات آن« که در »تحول و پويايي« است پاسخگوي عصر امروزي در اداره و مديريت جوامع مسلمانان است. »اجتهاد مستمر فقهاي شيعه« و اتکاء به سنت، عقل، اجماع و کتاب از دين چهره اي امروزي، جامع و کارآمد مي سازد. امام خميني اعتقاد داشت که اگر ما »احکام اوليه« و »ثانويه« را براي برون رفت از مشکلات و پرسش هاي مقدري که در اداره کشور مطرح است مورد توجه قرار دهيم هيچ بن بستي بر سر راه کارآمدي نظام اجرايي کشور وجود نخواهد داشت.
بر همين پايه بود که تئوري »ولايت فقيه را از دل حکومت اسلامي« بيرون آورد که در عصر غيبت امام زمان (ع) پاسخگو و راهگشاي جامعه مسلمانان باشد.
Share/Save/Bookmark