توصيه مطلب 
 
کد مطلب: 62499
سه شنبه ۹ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۱۹
تحولات صدا وسیمای کرمانشاه.چه هدفی دارد ...
تحولات صدا وسیمای کرمانشاه.چه هدفی دارد ...
به گزارش خط نیوز - صدا وسیمای کر مانشاه تاریخ پر فراز وفرودی دارد رسانه ای توانا با نیروهایی مستعد وولایتی که در سالهای اخیر بعلت اشغال پست مدیریتی توسط نیروهای غیر بومی وستیز مستمر با نیروهای توانا مسیر ضعف .
وعدم رضایت مخاطب .وناتوانی در احراز واثبات خود به قعر جدول های مقایسه ایاستانهارسیده وبه سندرم حاد لایق ستیزی مبتلا گشته جدالهای درونی ناشی از خود محوری نیروها عدم ساماندهی .
ومخاطب شناسی انتن رسانه های این استان را کم مخاطب نموده ومیل وگرایش به رسانه های فرا استانی مثل کردستان وایلام از جمله ابتلائات این دوره خاص بوده در حالی که صدا وسیمای کرمانشاه از توانمند ترین رسانه های استانی بشماررفته ودر زمانهای دور تر به استانی که سراسر افتخار بود تبدیل واستان تندیس های طلایی بود .فارغ از گذشته ستایی ویا گذشته سوزی .امروز باید با ایجاد اتاق های فکر .
وبا استفاده از توان مدیریت تازه نفس .خوش فکر .وولایتی .نقاط وگلوگاهها اسیب زا باز شناسی ومطالعه نموده ونقد ها را برای برون رفت از بحران ترسیم نمود .امروز معاون امور استانهای سازمان که از بهترین نیروهای نرم افزاری.ولایق ودور اندیش کشور است وبه مو ضوعات ونارساییها احاطه کامل داشته ضرورت دارد کما فی السابق تدبر ورزی نموده و با درک این‌تواناییها ومحاسبه وتراز استان پنجم‌.به تقویت مدیریت .
وکمک برای رفع نابسامانیها و.خود محوری ها .اقدام وبه سامان سازی سامانه های تولید .بادرک نیاز به همفزایی نیروهای توانای استان افزوده .ودر این راه تام وتمام به میدان داری مدیریت نوگرا وتحول ساز از هر جهت کمک وافر نمایند .بدیهی است رسانه ملی در استانه تحولات ارزنده ای در این استان بوده .ونباید نگران نعل های وارونه ..ودمیدن از سر گشاد سرنای ناتوانها .ویا توقعات نابجای نا مدیران بود ...
رسا رسانه حقیقت واخلاق
Share/Save/Bookmark