توصيه مطلب 
 
کد مطلب: 63849
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۴۰
دو (مکيـال)
ائتلاف اصولگرايان ظرفيت حداقلي
ائتلاف اصولگرايان ظرفيت حداقلي
به گزارش گروه سیاسی خط نيوز؛ ظرفيت نيروهاي ارزشي و ميدان داران عرصه آرمان ها و ارزش ها در کشور بحمدالله فراوان و به دليل و دلائل مختلف در
دسته بندي هاي کوچک نمي گنجند، امروز ايران اسلامي حاصل و عامل نيروهاي فراوان، مقيد و معتمدي است که فارغ از دسته و گروه و حزب به جان فشاني در راه نظام در عرصه گوناگون و پنهان و پيداي انقلاب و به حراست از دستاوردهاي انقلاب جانانه مي کوشند، به هر حال ائتلاف اصولگرايان يک ظرفيت حداقلي، کوچک از اين ظرفيت بزرگ است البته هم در (جمنا و هم در ائتلاف) نقدها مقبول و فراواني وجود دارد که اکنون جاي طرح اين موضوع نيست، در کرمانشاه جمع نمودن تعدادي محدود و معدود از اين ظرفيت در محلي و اعلام نظر درباره نامزدهاي انتخابات تا پختگي سياسي را تداعي مي کند و در مواقفي نقدهاي موجه اي بر آن وجود دارد، علي ايحال همه دوستان و همفکران اين جريان آگاه باشند که ظرفيت نيروهاي مومن و متعهد و داراي انديشه هاي والاي آرماني در استان محدود به اين جمع نيست و اين جمع شايد عشري از اعشار نيز محسوب مي گردد که بنا به سلائق سازمان هاي مرکز محور گردهم آمده و در صلاحيت ذاتي و سياسي برخي چهره هاي آن و علم و کتل کشان آن بعدها سخن خواهيم گفت.
اين روزها بسياري از نيروها و عمادهاي نظام اعتقاد دارند که دوره دسته بندي اصولگرا و اصلاح طلب نه رونقي دارد و نه مي توان آن را شاخصه نيروهاي اصلاحاتي و آرماني دانست اصلاح طلبان خود داراي دعوي هاي گوناگونند که به مقصد نمي رسند و بخشي از اصلاحات که اعتقاد به آرمان ها و ارزش ها دارند راه خود را از فتنه گران و کاسبان فتنه جدا نموده و داراي رويه مستقلي هستند در حوزه نيروهاي ارزشي هم اعتقاد براين است اين آرم و نام در برگيرنده تمامي و يا کلي نيروها ولايت مدار و ارزشي و آرماني نبوده و فلذا نظريات آن ها هم نظريات جامع و متقن و قابل اعتنايي نيست جامع و جميع نيروهاي آرماني و داراي انديشه هاي فقاهتي و ولايتي خود را فراتر از اين حوزه دانسته و اما آناني که صادقانه و با حسن نيت در اين مجموعه فعالند دست مريزاد مي گوئيم و به فرصت طلبان و آناني که ازديوار اعتماد اين جريان بالا رفته و خود را عقل کل و قيم نيروهاي ولايتي مي دانند تاکيد داريم نيروهاي مومن معتقد و ولايتي که سال هاي فراواني در امتحانات و بحر بحران هاي خود ساخته اين راه نوراني هستند و براي نيروهاي اندک و نيابتي آزموده شده و نيروهاي خود مرکز کشور به دليل عدم تاثير و کم رنگي معادلات استاني و کشوري محلي و اعرابي قائل نيستند، اصولاً تشکيلات انتخاباتي مرکز محور که به سلائق جمعي خاص براي اهداف فردي و فرداي خود در برهه هاي رونمايي مي شوند، فاقد شان کلي در معادلات کشور و استان بوده، که (جمنا) يکي از حرکات ناموفق و داراي ابهامات و مسائل فراواني بود که در وضعيت خاص آن زمان کشور با حذف چهره هايي چون جليلي و ضرغامي ضربه فراواني به نيروهاي مومن و انقلابي زد و آن تشکلات فرد محور باعث خسران زيادي گرديد، اما بايد اذعان داشت جذب نيروهاي مومن فداکار و ولايتي در اين تشکيلات حسابشان از نيروهاي نفوذي، خودمحور، خويشتن بين و دنبال نام و نان جداست و ظرفيت نيروهاي مومن و عمار انقلاب خيلي فراتر از دسته بندي هاي کوچک بوده آگاهيم که مردم غيور استان صغير سياسي نيستند و قيموميت را از احدي از جريان هاي سياسي نمي پذيرند.
ناگفته نماند رويه اي که در کرمانشاه و در جلسه ائتلاف معمول و اعمال شد، کاستي هاي فراوان و نقدهاي متعددي بر آن وارد است که ثمره آن فدا نمودن حيثيت و شان و جايگاه نيروهايي است که به اندازه عمر برخي از گردانندگان اين جريان فقط خدمت صادقانه در کارنامه خود دارند البته آن عزيزاني که در معرض قضاوت جمعي کوچک قرار گرفتند همگان بدون استثناء از پيش قراولان و نيروهاي آرمان خواه، اصيل و صاحب نظرند و تفرقه بين اين نيروها را به اين شکل مقبول نمي دانيم گرچه ملاک مکيال در انتخابات را مردم تعيين مي کنند اما چهره هاي وارد شده در مسابقه پر زيان در حضور جمع و دامن زدن به آن صرفاً جنبه ويتريني کار مي دانيم و به هيچ وجه نمي توان آن آمار را شاخصه و شخصيت و محبوبيت آن ها را در اين حد نازل و نابالغانه مکيال افراد قرار داد. بلکه مکيال اين عزيزان خدمت، تعهد، اصالت و مردمي بودن آنها است . که بحمداله همگان از نيروهاي خادم، توانمند و آرماني انقلابند، مکيال حرکت ائتلاف را مکيال مقبولي نمي دانيم، بلکه مکيال را مردم مي دانيم نه جمعي خاص و يا اندکي هدايت شده.
نتيجه کلي حادث از دو مکيال
1- پيروزي حتمي و قهري نيروهاي انقلابي قطعي است، لذا از حال هيچ کس به فکر سهم خواهي نباشد چه نيروهاي ائتلاف چه سايرين و آن را به حساب خود منظور ننمايند ريشه اين درخت تناور سال هاست در اين خاک ماندگاري شده است.
2- سکوت و مماشات نيروهاي انقلابي براي حفظ يک پارچگي در اين برهه بوده و اين مهم را هم نبايد به حساب هاي ديگر منظور کرد و آدرس غلط داد.
3- رإي مردم در استان در انتخابات رياست جمهوري نشانه غلط روي (جمنا) در استان و عدم توجه به علائم حياتي يک جريان و نيروهاي راستين و مومن انقلاب بود که بايد از آن درس عبرت گرفت.
و العاقل يکفر بالاشاره و ناگفته هاي فراوان؟!
خوشتر آن باشد که سر دلبران
گفته آيد در حديث ديگران
Share/Save/Bookmark