توصيه مطلب 
 
کد مطلب: 49871
دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۴۱
آقاي وزير جهاد کشاورزي، آقاي استاندار؟!
آن مرد چه مي گويد؟!
آن مرد چه مي گويد؟!
به گزارش خط نیوز؛ اين تصوير دردناک منتشر شده در فضاي مجازي چه مي گويد، به راستي چقدر ادعاهاي ايشان درست است از اين که (جهاد کشاورزي استان) امامزاده اي شده که فقط (خفه کردن) از معجزات بي بديل آن است شک نداريم، و مثال وامثله فراوان و حجت هاي فزوني وجود دارد. جهاد کشاورزي استان کرمانشاه به وظايف قانوني خود و در راستاي اهداف مقام معظم رهبري حرکتش در خور نيست، بگذريم.
اما آقاي وزير محترم جهاد کشاورزي و ايضاً آقاي استاندار و البته مسئولين جهاد کشاورزي بفرمايند و اعلام کنند احکام صادره ديوان عدالت چه بوده و چرا به آن عمل نکرده اند؟! به احکام دادگستري چرا بي اعتنايي شده است؟! اين موارد خوب است رمز گشايي شود و مشخصاً معلوم و تبيين گردد اين مرد چقدر درست مي گويد، اگر واقعاً مطالب ايشان حقيقت دارد بايد به حال توليد کنندگان در اين بخش خون گريست، که اين سال که امر مبارک ولايت امر تحقق اشتغال است، نيروي مولد اشتغال ساز را چرا و به چه دليل از صحنه خارج کرده اند و بدتر از آن از توليد کننده نمونه به کارتن خواب نمونه تبديل شده است.
اما بحث آخر اين است که از اداره و محل و مامني که بايد اشتغال زا باشد اشتغال کشي چه معني دارد.
به راستي اگر اين فرد جعل واقعيت نموده و در فضاي عمومي به انتشار خلاف واقع اقدام و به تشويش اذهان عمومي اقدام نموده، حالا جهاد کشاورزي از مقامات ذيصلاح براي تاديب آن و ديگران حکم بگيرد و در غير اين صورت بايد پاسخگو بود.
Share/Save/Bookmark