توصيه مطلب 
 
کد مطلب: 48421
پنجشنبه ۹ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۳۲
اربعين و احياءخسروي
اربعين و احياءخسروي
نام و ياد از راست قامت امام حسين (ع) يكي از اوراق طلايي مردم ديار جوانمردان و پهلوانان خطه خون و شرف يعني كرمانشاه است.
كرمانشاه يادمان همواره خدمت به زوار و مجاورين اين امام همام است و هميشه از طريق زيارت و رهروي آن امام بركات فراواني نصيب اين مردم شده است. بازگشايي مرز خسروي بنام و ياد امام شور و شرف و شهادت با رقه اميد احياء‌ اين خاك گهرخيز شهادت پرور را در پي دارد.
اما اربعين و حركت زوار آغاز راه است، مسئولين استان بايد كمال تلاش و اهتمام را در پذيرايي از زوار امام حسين (ع) مدنظر و وجهه همت خود قرار دهد. موكب‌هاي استان كرمانشاه بايد موكب هاي محبت و لطف و كمك همه جانبه به زوار ابا عبداله باشد تا در ذهن زوار نام و يادكرمانشاه و خسروي به خوبي در ذهن شان حك شود.
از مسئولين استان خاصه ستاد اربعين تقاضامنديم اين راه نو، باز شده را بخوبي و با تمام توان تدارك واز گماشتن مديران و نيروهاي ضعيف و ناتوان در اين مسير كار به طور جدي خودداري فرمايند.
از نماينده مردم قصرشيرين، گيلانغرب و خسروي و سرپل ذهاب قاطعانه مي ‌خواهيم كه در اين راه وجهه همت خود را بر پذيرايي اكمل از زوار امام حسين (ع) متمركز نموده و با بكارگيري جوانان و نيروهاي توانمند و توانا و معتقد و معتمد اين اميد را ايجاد كنند كه مرز خسروي ، مرز توانمندي، توانايي ومعبر امن و داراي امكانات ويژه اي باشد،ُ خوشبختانه در خسروي و قصرشيرين امكانات وسيعي وجود دارد و زيرساخت‌هاي مناسب از قبل تدارك ديده شده است.
هشداري لازم است مردم و مسئولين در اين سفر راه را برمنفعت جويان فرصت طلب ببندند، كه ذائقه زوار و مراجعين از بابت برخوردهاي اجحاف آميز به تلخي نگرايد.
استاندار جديد الورود به استان هم در آستانه اولين آزمون كار گروهي و توان سنجي مديران قرارگرفته مي خواهيم مديران اجرايي خود را در اين آزمون بخوبي بسنجد، برخي از مديران استان در خورشأن مردم اين استان نيستند.
امروز روز امتحان، توان سنجي مديران ضعيف هم هست، از برخي از موكب ها از ناتواني در تدارك و حتي كارهاي زيرساختي خبرهاي ناخوشايندي مي رسد. استاندار محترم و جديد الورود به استان به ستاد اربعين تذكرات لازم را بدهد كه در صورت ناتواني مديران اجرايي استان حتماً با آن ها برخورد مناسب انجام خواهد شد، اين آزمون مردودهايش و حتي آناني كه در ناتواني به (‌تجديد) نظر نياز دارند بايد از صحنه مديريت استان حذف و بجاي آن ها مديران توانمندي خوشنام و فعال جايگزين شود.
يا علي
Share/Save/Bookmark