توصيه مطلب 
 
کد مطلب: 62867
دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۵۷
خرده فرمایشات؛
خشت برآب زدن است
خشت برآب زدن است
خشت بر آب زدن است ..اين هنگامه ..شرح فوق الاشاره در عمل وکنش اقاي نماينده اسلام اباد . وسير وسلوک ايشان در وادي نام ونان وپلکان ساختن از مردم قصه دور درازي نيست .
نسب شناسي ورفتار شناسي سياسي ايشان در خور مطالعه نيست اما ميتوان ايشان را از جمله سياست پيشگاني دانست ..که مردم را در مقدم سياست ذبح کرد .مردم رشيد اسلام اباد غرب شاخصه شخصيت هاي خودساخته را خوب ميشناسند وطبيبانه سلولهاي اين ترکيب را.اناليز ميکنند مردم اين ديار گرچه مرداني از جنس ايلات سر فراز منطقه اند .اما در شعورودرک سياسي سر امدند .اگر حاميان يقه سفيد وميلياردروتلياردري پشت سر برخي افراد نبودند که اکنون به کوس رسوايي دست اندازي به بيت المال شهره اند .بي محابا ثروت وقدرت را پيوند نميزدند .کي وکجا .چنين ميشد .که شد .برادر جان برخي نا نمايندگاني که به ارمانهاي امام ره پشت نمودند .
اينک بدنبال کارت قرمز نظام هستند ..تا براي فردا هاي بعد نقشه بکشند ..مراد از شرکت ..شرکت نيست .محاسبه اي است .که به فردا يي مي انديشند.که براي ان روزها تو ئيت اتهام ها زده اند ...فردا ها را خواهيم ديد ..که اين خدا باوران ديروز چه سان به خرماي فردا مي انديشند ...وبدنبال کارت سرخند براي اشتهاروخدا ميداند افتخار به عناصري که از اول نداشته اش را داشته.واين يعني خشت بر اب زدن ...
Share/Save/Bookmark