توصيه مطلب 
 
کد مطلب: 63875
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۱۱
مجلس بايد تکثير انديشه سليماني ها باشد
مجلس بايد تکثير انديشه سليماني ها باشد
به گزارش گروه سیاسی خط نیوز؛ انتخابات با هيمنه خاص خود فرا مي رسد آناني که دل در گرو انقلاب، ايران، و شهدا دارند و خود را مديون جانبازي ها مي دانند و ايران سربلند را آرزو دارند حتماً و قطعاً پاي صندوق ها آمده و به اشخاص اصلح راي مي دهند.
خارج از معادلات و جداول و ليست ها و فارغ از قوم گرايي، و گروه بندي هاي سياسي اين دوره و مردم آزمون سختي در پيش دارند، بدون ترديد بايد اذعان کرد که موفقيت فعلي ايران موفقيت خاصي است، جنگ احزاب خارجي و گردنه گيران احد داخلي از يک سو و بوق هاي تبليغاتي دشمن با عمله و اکره و مزدور يک شرکت سهامي را تشکيل که داراي هدف براندازي است تشکيل داده اند اين صف از آمريکا، رژيم صهيونيستي و انگليس و فرانسه گرفته تا اشخاص و پادوهاي داخلي در آن حضور داشته و وضعيت فعلي در ساختارهاي اقتصادي هم همين حکايت را دارد، چه آمريکا و چه برخي از کشورهاي ديگر حضور براندازانه داشته، بي شک آمريکا دنبال وضعيتي چون ليبي، عراق، افغانستان و سوريه براي ايران بوده که پادوهاي داخلي در آن حضور داشته بدون ترديد در اين وضعيت خاص (جنگي) مجلس به
مالک اشترها عمارها نياز و به زبيرها، عمرعاص ها، ابوموسي ها و قيموميت خواهان و انحصارطلبان با هر لباس و تحت هر بيرق بي نياز و قهراً مطرود اين انتخاباتند، فرصت طلب ها، اصحاب قدرت و ثروت و نمايندگاني که (شو) تبليغاتي آنان و هزينه هاي ميلياردي شان زبانزد است از انتخاب شدن بايد قهراً محروم و ميوه ممنوعه اين دوره باشند، اين دوره مجلس سردار جنگي، مالک اشتر، عمار مي خواهد، سايرين حتي اگر (ابوذر) هم باشند بايد به دنبال شخصيت(ابوذري) ابوذري خود در کنار مولايشان باشند، سايرين که به دنبال فرصت ها
مترصد نردبان نام و نانند بايد در اين آرزو ناکام شوند، مردم در اين دوره بايد فراتر از ليست ها و شخص و شخصيت ها و دوران سخت، فرساينده و سال هاي گذشته را براي هميشه به ياد داشته
باشند، و هرگز ليست ها به تنهايي ملاک قرار نداده و ندهند، ملاک کارآيي، آرمان خواهي تجربه، تعهد، کارشناسي، خدمت صادقانه،
پاک دستي و از يکي از پارامترهاي مهم اين برهه فضاي
انتخاباتي و هزينه هاي انجامي نامزد است که بايد از هزينه هاي انتخاباتي درک کرد که اين هزينه ها از کجاست و به چه منظوري است.
در صف نامزدهاي جريان اصلاحات متاسفانه با اهمال
قطعي و قهري نهادهاي نظارتي، علمداران فتنه را مي بينيم در
دولت فعلي مشغولند و با کمال تاسف تاييد هم شده اند، ا
ين تاييد بر خلاف مشي رهبري و نظام است و شوراي نگهبان به
صورت روشن از خط قرمز فتنه را رعايت ننموده حالا
مصالحي که (علي زمان) را پشت خيمه هاي معاويه صفتان
بر مي گرداند از جنس و نوع همين عملکردها بوده و مصالح
نگري هاست.
به هر حال مردم بايد بدانند ليست ها براي تشخيص و ملاک گذاري مناسبي و بستري خط دهنده است. اما کافي نيست و مي تواند
يکي از ادله هاي شناخت باشد. اين دوره مجلس بايد مردم بصير کساني را به مجلس بفرستند که بتواند از آرمان هاي بزرگ نظام دفاع و هر يک از آن ها يک (سليماني در عرصه) جهاد جهاني در مقابله با
کفر و استکبار و عوامل داخلي آن باشند، امروز روز تکثير (قاسم سليماني ها) در مجلس است در اين مجلس سرداراني مي خواهيم که (خود را سرباز بدانند) نه سربازاني که درجه آنان صفر است و ادعاي سرداري دارند.
از همه مردم انتظار داريم به ليست شايستگان راي داده و
بايستگي هاي قومي، حزبي، گروهي را به نسيان سپرده و مجلس لايق و صاحب انديشه، بصير، کاردان، ولايي، پاکدست و پاکدامن و داراي سوابق روشن و خادم را برگزينند.
Share/Save/Bookmark