توصيه مطلب 
 
کد مطلب: 62506
پنجشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۱۱
سخني با دكتر ولايتي
دانشگاه آزاد و حيات خلوت؟!
دانشگاه آزاد و حيات خلوت؟!
به گزارش خط نیوز - من از كودكي معني حيات خلوت را نمي فهميدم ، ما خانه كوچكي داشتيم كه نورگيري كمي داشت در داخل سالن دو متر در 3 مترش آخرين فاصله يه نورگير داشت، اينو ميگفتن حيات خلوت، اتفاقاً خلوت هم نبود خيلي شلوغ بود. انواع ترشي جات و رب ، وسايل انباري هم دپو شده بود، من كه حيات خلوت را اينجور تعريف مي كردم ( محل خرت و پرت) و گاهي هم نور خورشيد و ايام باران هم چكه از سقف، اين حيات خلوت خانه ما بود، كم كم فهميديم اين حيات خلوت خانه ما با حيات خلوت هاي سياسي و مصداق » دانه فلفل سياه و خال مهرويان سياهه« براستي اين كجا و آن كجا؟!
آقاي دكتر ولايتي : شما را به باورمندي ، ولايت محوري، ولي شناسي و تدبير ورزي مي شناسيم تا پزشك متخصص بيمارستان مسيح دانشوري روزي كه قرعه مسئوليت دانشگاه آزاد به نام شما باتدبير مقام معظم رهبري زده شد، اين اطمينان را يافتيم كه شجره هزار فاميل دوره صدرات عظمايش بر بزرگترين واحد علمي كشور رو به افول است اما اين به معني اتمام روش و منش اين طيف نيست » دانشگاه آزاد اسلامي « و تأسيس آن يك هدف والا و غايي و عالي را ترسيم مي كرد » اما اندك اندك جمع مستان مي رسند« و داستان خر برفت و خر برفت، آغازي مي شود ورود نا اهلان به سامانه اي علمي با رقابت هاي سياسي جناب كارگزاران كه از كارفرمايان اين پروژه عظيم بودند آغاز مي شود و مدرك سازي و توليد مدرك براي بدست گرفتن حاكميت نظام آغازي مي شود، در اين آشفته بازار، قدرت و ثروت هماميزي سياسي آن در بهترين زايمان در دانشگاه آزاد به وقوع مي پيوندند، درها باز مي شود و خيلي خيال باف خود انديش در مصدر اموراست. كوه خواري ، زمين خواري، مرتفع خواري آغاز مي شود، ساختن اينهمه بناي عجيب و غريب و نتيجه آن تلاش ها سال هاي بعد در مجلس ششم در دولت اصلاحات در دولت تدبير اميد در بدنه مديريتي كشور خود مي نماياند.
تفكر دانشگاه آزاد بشدت مسري مي شود كارخانه مدرك سازي ، كه معلوم نيست به چه كار مي آيد، خيل تحصيل كردگان بيكار و روشنفكران توليدي اين دانشگاه و استقرار آن ها در حوزه » آقا زادگي « و توليد مديران بي انگيزه انقلابي ( جز استثناهاي معدود و البته معدود) كه از خدمات توليد مديران دانشگاه آزادي است ، البته نقد فقط متوجه دانشگاه نيست برخي افراد مسئول هم داشته و داريم كه از مكانهاي مقدس برخاسته اند اما حوزه فرهنگي و توليدات دانشگاه آزاد همه را بلعيد و رفت و نتيجه بخشي از دولت ها ، و مجلس را بايد در نفوذ انديشه هايي دانست كه از اين مكان به ظاهر علمي و در باطن سياسي برخاستند، شك نداريم كه دانشگاه آزاد در حوزه خدمت هم خدماتش كم نظير است اما اين به آن معني است كه صرف توليد و نشر علم بدون تهذيب نمي تواند افق هاي نوراني را بر ما بگشايد. اين فرموده امام راحل (ره) است ، ادعاهايي كه مالكيت دانشگاه واموال آن را در اختيار ولي فقيه است .
اموال دانشگاه چه دردي مي خورد، تفكر دانشگاه مهم است كه در اختيار نظام و انقلاب نبود و در يد نظام و بكارگيري انديشه هاي و انقلابي انقلاب، و امام راحل (ره) و ارزش ها نظام در بعد حداكثري نبوده است اما امروز شنيده مي شود مديران اسبق و سابق و لاحق ، به تلاشي مضاعف دست يازيده ، جا دارد قوه محترم قضائيه سري به دانشگاه آزاد بزند و تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد در گذشته مي تواند شاخصه اي روشن از عملكردها را بدست آورد.
از غرب كشور كرمانشاه، از شرق يزد و كرمان ، از جنوب اهواز از شمال دانشگاه گيلان و رشت را با ذره بين بنگريد، بخش هاي عمراني ، مالي، علمي در همين كرمانشاه واكاوي كنيد گروه هاي بازرسي بي طرف قوه قضائيه بررسي كنند، برخي گروه هاي خود انديش خود مختار، با حاميان محلي خود دانشگاه آزاد را محل ( زاد و ولد) نيروهاي سياسي خود كرده اند، شرمم مي شود بگويم براساس تحقيقات مستدل يك نماينده بيش از 70 درصد پرسنل يك دانشگاه را در غرب كشور را به دانشگاه تحميل نموده است. شرم دارم بگويم در گروهي وابستگان يكي از افراد مدرس تمام نمراتش (20) است و يا صاحب منصباني كه نمر درسشان براساس منصبشان است اما در بررسي پروژه هاي عمراني فقط بررسي كنيد در برخي از شهرستان ها خبر موثق وجود دارد كه برخي افراد شهريه بحساب مباركشان واريز شده است، بگذريم زيدي مي گفت اين كه چيزي نيست مادر مركز كيس‌هاي كامپيوتر گران قيمت بجاي راه پله استفاده كنيم، بازهم اين كه چيزي نيست جذب برخي نيروها در هيأت علمي با ضرب و زور و فشار و باندبازي بوده است وبس و چهره هاي لايق كه پشت درهاي بي رابطه اي مانده اند.
آقاي دكتر ولايتي ، گرچه روساي دانشگاه هاي فعلي (زبان قفل نموده و حكمت سكوت را مي دانند) ولي اطلاع موثق وجود دارد كه بايد در مقابل با فشارها بايد تن به تسليم بدهند، با تشكيل يك گروه بازرسي قوي ، ايمن و امين راز سر به مهر هزار فاميل و حيات خلوت سياسي را بگشائيد. دانشگاه آزاد توانمند، ولايتي و علمي را كه نيروهاي فراوان مومن و معتقد در آن دردل خود جا داده ميدان دار كنيد، از بوق هاي بي تعداد فشار و وابسته نهراسيد، به ميدان مبارزه بيائيد تا با حيات نوراني نيروهاي انقلاب دانشگاه آزاد، از قيود وابستگان قدرت و ثروت رهايي يابد، والا اين دانشگاه با تمامي اين امكانات كه از جيب مردم به اينجا رسيده، افكارش را به ولي فقيه بسپاريد و اموالش را سهامي و ملي كنيد و در بين دانش آموختگانش به عدالت تقسيم كنيد و بگذاريد حيات خلوت سياسي دانشگاهي مجلس ششم و دوران تاريكي ديگر براي انقلاب بسازد.
نمي خواهم از كدورت ها و تكدرها و تفاسيري كه متداول است بكار ببرم ولي اين دانشگاه با آن نيت خير اول اينك به حيات خلوت سياسي تبديل شده است كه حاميان قدرت و ثروت از آن افسانه اي سود برده اند. شما اجازه ندهيد اين گاوشيرده اغيار، چنين بماند و همچنان چرخ چربش سبيل ها را چرب كند بي شك مالباختگان به دانشگاه آزاد فقط مردمند.
Share/Save/Bookmark