توصيه مطلب 
 
کد مطلب: 63983
سه شنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۲۲
يادداشت مدير مسئول : محمدحسين تركمن
فضاي قجري در استان كي شكسته مي شود
فضاي قجري در استان كي شكسته مي شود
در خبرها آمده بود كه در سال گذشته جذب اعتبار كشاورزي در زمينه گياهان خارج از فصل ( گلخانه) در استان كرمانشاه به عدد صفر نزديك شده است اين خبر تأسف انگيز در كالبد شكافي هاي حقيقي يك مطلب را افاده مي كند كه سرعت گير توليد در زمينه كشاورزي در اولويت بخش ترين حوزه كشاورزي دچار ركود و داراي بينش در اجراست. حاصل اصلي اين تنش و ركود، ركود زده ( بانك كشاورزي) و خرده فرمايشات آنان و ايرادهاي بني اسرائيل در زمينه وثيقه است. در استان هاي كه در اين زمينه به شكوفايي رسيده و داراي تجاربي ، با فشار متوازن مسئولين اقتصادي استان ها بانك كشاورزي به يك نرمش تن داده و وثيقه به احداث ( گلخانه) تخصص و تخصيص يافته و عملاً در مقابل احداث در ملك و ايجاد ابنيه هاي احداثي وثيقه توديع گرديده. در استان كرمانشاه متأسفانه مسئولين استاني، معاون اقتصادي استانداري، و مديرعامل بانك كشاورزي در توجيه فرادستي هاي خود در تشريح وضعيت استان ناتوان، و فاقد اراده لازم در تأثيرگذاري هستند و اين نتيجه شده كه ده ها مجوز گلخانه كه مي تواند اشتغالزايي و به اقتصاد بيمار استان جان بدمد توپ فوتبال پاس كاري استان ها و مسئولين اقتصادي شده متأسفانه نه نماينده اي دلسوز در مجلس به اين مهم پرداخته و نه مسئولي به خود اجاز داده است در اين وادي به جهادي مقدس پابگذارد اصولاً اگر كشاورز، مهندسين جوان، غير از داشته هاي آب ، خاك و برق و اراده پولادين براي توليد داراي ثروت ميلياردي بودند اصولاً نياز نداشتند كه اين ميدان پرخطر و پرتلاش پابگذارند؟!
آيا كشاورزان و مهندسين جوان و بيكار و يا حتي سرمايه گذاران ، سرمايه اي جز داشته هاي زمين ، و آب و برق مي توانند فراهم كنند كه مي توان و در اين فضاي سخت اقتصادي به فكر توليد بود؟! متأسفانه مسئولين استان ما شامل تصميم سازان استان بحمدالله در اين زمينه مغفول ماندند و به خواست كشاورزان اقبالي نشان ندادند ودر اين زمينه ذره اي اراده براي بازگشايي قفل ها هيچ تدبيري كليدي نداشته و هيچ اميدي براي اشتغال سازها فراهم
ننموده اند و اين است قصه پرغصه و درد استان ماست ، انشاء الله نمايندگان و منتخبان اين دوره با تلاش به همراه مسئولين دلسوز، بومي و آگاه نه تنها در اين زمينه بلكه در ايجاد زيرساخت هاي اقدام بانك هاي عامل كه ميلياردها تومان از صندوق توسعه ملي دريافت داشته و به تعهدات خود عمل و منافع سالاري خود را كنار بگذارند و به ميدان مبارزه با دردهاي بي درمان استان به ميدان آمده و استان را از بركات امكانات نظام بهره ور سازند.
بديهي است استان با مسئولين توانمند، با جزيره شجاع ، كاردان مي تواند به جهش توليد نائل آيد و فضاي قجري و ناتوان سازي، توجيه انديشي، بي توجهي ، مصلحت سالاري و گريه تمساح را به فضايي شاد، توانمند، قوي تبديل نموده و بانك ( كشاورزي)، به بانك واقعي كشاورزي تبديل نمايند. و در فضاي شكست بوروكراسي تدبير و اميد انشاء الله تدبير واقعي و اميد حقيقي به استان بازگشته و زنگ انشاء‌ و تو بميري و من بميرم و تعارفات قجري به فضايي انقلابي تبديل نمايند البته از دولتي چنين ، بيش از اين انتظار نمي رود شما اگر به بازار و خودرو ، خانه ، بينديشي آنگاه خواهيد ديد كه پياز و گوجه و كشاورزي زائده بي تدبيري ، است كه مدعيان تدبير مندي شعار داده اند و البته منتظر جواب منطقي ، مقبول بانك كشاورزي و مسئولين اقتصادي استان هستيم. البته اگر جوابي باشد و منطقي در كار؟! با چنين روندي تا 1400 پاي مشكلات بايد بايستيم.
رونوشت:
نماينده فعلي و حاضر و نماينده آتي و مستقبل جهت استحضار
Share/Save/Bookmark