توصيه مطلب 
 
کد مطلب: 49870
دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۴۱
آقاي رئيس جمهور کاش حاشيه نمي رفتيد
حاشيـه اي بي بها بر متني فاخـر
حاشيـه اي بي بها بر متني فاخـر
به گزارش گروه سیاسی خط نیوز؛ اجتماع 22 بهمن مردم در کشور که پيام بلند مقام معظم رهبري را در پي داشت علت موجبه اش حضور يک پارچه بي حاشيه و خالصانه مردم بود، مردم شريف، و شجاع و رشيد ايران اسلامي بار ديگر ثابت کردند که آمريکا و اذنابش هيچ غلطي نمي کند، اما ضرورتي احساس نمي شد اين متن فاخر دچار حاشيه اي بي بها شود، سخنان شما در ارتباط با رفراندوم و مسائل حاشيه اي، و واماندگان و جا ماندگان از قطار پرشکوه انقلاب محل طرح آن اين تريبون نمود اين حاشيه بي بها، بر متن فاخر حضور مردم نشان (ناموقع شناسي) و (ناهاي) ديگر بود، اين تريبون مقدس جاي طرح مطالبي نبود، که در حضور اين مردم اعلام شود، واماندگان و جاماندگان از قطار آرمان ها و ارزش هاي انقلاب جاي طرحشان اين موضع مقدس نبود، ريزش هاي انقلاب، ضرورت يک انقلاب مردمي است، دفاعيه ناموزون از جاماندگان و (نابرادران) و (ناانقلابيون) که در پيام امام انقلاب خامنه اي عزيز( سست عهدان ) نام گرفتند نه محمل مناسبي براي (حذب) ست و نه موقف موثري براي آينده شماست.
آقاي رئيس جمهور؛
رفراندوم سرايي در محضر مردمي که از مشکلات دولت شما به تنگ آمده و از نابساماني ها اقتصادي و سياسي و رانت خواري ها و تبعيض ها به جان آمده اند، چه دردي از مردم دوا مي کند مردم بايد نظاره گر ابهت نظام و توانمندي هاي آن باشند، نه اين که شما در اين مقال خداي ناکرده با فرافکني، گريزي به انتخابات و نقد تندروانه منتقدين خود بزنيد اين تريبون مقدس جايش نه (رفراندوم بود) نه آناني که به دليل سست عهدي از قطار اين انقلاب عظيم جا مانده اند.
خدا کند شما حقايق را ببينيد و به حاشيه هاي بي بها در قبال متون فاخر مبتلا نشويد.
Share/Save/Bookmark