توصيه مطلب 
 
کد مطلب: 64567
يکشنبه ۲۲ تير ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۳۰
هفت پرده این هفته
هفت پرده این هفته
استيضاح يا سئوال از رئيس جمهور
تعدادي از نمايندگان مجلس قصد دارند تحولات اخير بازار ارز و گراني ها ي سكه و ساير اقلام مورد نياز مردم را علت يابي كنند و از بن مايه ماجراي اخير از زبان رئيس جمهور خبر دار شوند، اين كه حق نمايندگان بوده ولي دلايل تشويش و استرس دولتمردان چيست خدا مي داند؟! مجلس انقلابي بايد به تعهدات خود به مردم پايدار باشد و دغدغه وضعيت معيشت مردم را جدي بگيرد.
محاكمه ارز خواران بانك مركزي؟!
محاكمه ارز بازان بانك مركزي اين هفته وارد يك معماي جديد شد وآن ميزان رشوه و دريافتي پاداش هاي ميلياردي بود كه اين مسئولين از اشخاص دريافت نموده بودند مبارزه با فساد كه رئيس قوه قضائيه به درستي آن را بيرقداري مي كند امروز بايد با سرعت وحدت تمام ادامه يافته و با ارزخواران و ارزبازاني كه در بانك مركزي لانه كرده و ميلياردها دلار ثروت ملي را به باد داده اند برخورد جدي شود از زحمات و دقت نظر قوه قضائيه سپاسگزاريم.
پالايشگاه كرمانشاه به كجا رسيد از رئيس كل دادگستري استان تقاضاي ورود داريم.
حراج اموال عمومي مردم به بهانه اصل 44 قانون اساسي مراحل شكننده اي را طي مي كند حراج هپكو، وو تا پالايشگاه كرمانشاه مجاناً در اختيار قرار گرفته وچوب حراج به آن زده شده است و بازپس گيري آن خواست همه مردم استان و كارگران و نيروهاي اين مجموعه صنعتي است، آنچه در اين حراج هاي مسئله دار مسكوت مانده اين مهم است كه چرا و چگونه ثروت ملي بغارت رفته و ضرورت حضور قوه قضائيه را در اين امر جدي تر مي كند.
از رئيس كل دادگستري استان تقاضاي ورود جدي به اين پرونده را داريم و اين خواست عمومي است .
روز خبرنگار: و الطاف كريمه دولت تدبير و اميد ( دست رسانه كوتاه و خرما بر نخيل)
روز خبرنگار در پيش است بهرحال كرامات و الطاف دولت كريمه به مطبوعات و خبرنگاران آنقدر وسيع است كه نمي توان عّشري از اعشار آن را برشمرد . متأسفانه در سال هاي اخير مطبوعات غير دولتي در بدترين فشارهاي حذفي قرارگرفته و امكانات و تسهيلات كرونايي هم هنوز از آن خبري نيست. از سوي ديگر فشار سازمان تأمين اجتماعي و بانك ها براي اخذ مطالبات خود هر روز بيشتر و بيشتر مي شود، از سويي قشر درمانده فرهنگي و خبري رسانه ها در مانده و وامانده و شرمزده از كرامات دولت و الطاف دولت تدبير و اميدند.
امسال كه سال كروناست، جامعه خبري و رسانه اي كشور نياز به اين مهم دارد كه دولت تدابير ويژه خود را اعلام كند هنوز دست رسانه اي كوتاه و خرما بر نخيل.
جهش توليد موانع و راهكارها . هيچكس جوابگو نيست
امسال كه سال جهش توليد بفرمان مقام معظم رهبري نامگذاري شده است. بايد تحولي سيستمي در كشور براي اين امر مهم جاري شود ، اين تحول سيستمي بايد بطور قطع زيرساخت ها و موانع را شناسايي و براي برطرف نمودن آن ها اقدام نمايد متأسفانه تاكنون دولت براي اين امر مهم قدم هاي موثري را برنداشته وقتي براي ايجاد يك كارگاه كوچك در روستاها به 14 استعلام نياز است و بانك كشاورزي كه بايد تسهيل موانع باشد خود به بزرگترين مانع در اين مسير تبديل شده است و از سوي ديگر شاهد مفاسد كلان اقتصادي در اين حوزه هستيم چگونه بايد در اين مسير به پيش رفت موانع توليد براي جهش بايد شناسايي و به رفع آن اقدام شود.
اقدامات و يتريني و نمايش نمي تواند هيچ تأثير موثر و مثبتي در اين زمينه ايجاد نمايد بايد تدبرمند و مسلح به اقدامات تقنيني و تسهيل در رفتار اداري دنبال حل معضل بود كه استان كرمانشاه و غرب كشور هنوز بارقه اميدي ندارد و هيچكس جوابگو نيست.
بهداشت و سلامت مردم را بايد جدي شمرد ( وقتي دستفروش ماسك عرضه مي كند)
امروزه با توجه به كرونا به هرمكاني وارد مي شود بايد رعايت پروتكل هاي بهداشتي را مدنظر قرار داد از سويي فروشندگان ماسك و ساير تجهيزات بهداشتي به قطعه فروشي ها و ساير صنوف رخنه پيدا كرده است و از سلامت و رعايت استانداردهاي لازم حداقل در فروشگاه ها و دراگ استورها كه بگذريم در ساير محل هاي عرضه خبري نيست ، گويا دست فروشان و دكه داران و وو همه و همه بايد اين محصولات را عرضه كنند. از بهداشت و درمان كشور اين تقاضا وجود دارد كه با تمركز بر اين موضوع كه فوق العاده حياتي است هم به هشدارهاي روازنه خود اين امر را به نظر آورد و هم نسبت به تأمين آن براي محل هاي مجاز اقدام كنند.
اجاره نشين ها تاكي بايد منتظر باشند؟!
و اين كه اجاره نشين ها بايد تاكي منتظر اقدامات دولت باشند، مردم انتظار دارند كه براي دردهاي اورژانسي، درمان هاي اورژانسي مدنظر باشد، بيمار اورژانسي در پشت درهاي بسته تدبير و اميد به هلاكت مي رسند و به قول شاعر تا تو به داد من رسي من به خدا رسيده ام.
Share/Save/Bookmark