توصيه مطلب 
 
کد مطلب: 62866
دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۵۷
خرده فرمایشات؛
آقاي روحاني از چه با خبر است
آقاي روحاني از چه با خبر است
آقاي روحاني از چه با خبر است. در احاديث معتبر امده که مومن بايد از حال همسايه اش،خير داشته باشد. حالا حاکم چگونه ميتواند از حال مردم‌وتصميماتش بي خبر باشد .وبعد هم به اتش زدن ميلياردي اموال بيت المال قهقهه سر بدهد .خداوند منان را به حق زهراي اطهر قسم ميدهيم انقلاب وارمانها را را از شد دولتمردان اين تفكر حفظ کند .ترديد ندارم اگر نفوس وتدبير پاک ولايت ودما شهدا.و نيروهاي تدبير مند ولايي نبود ومملکت دست چنين مسئوليني با چنين تفکري بود الان هيچ چيزي از گزند دشمنان پليد اين مردم در امان نبود .يادم امد ان مثل معروف که ميگويند جمعي گرد فال بيني ايستاده .
واو هم از اسطر لاب وستاره ها وکواکب ميگفت .جمعي به خانه اوريختند وسوزاندن وبردند .واو مدام از اسمان وستاره ها ميگفت ..طنازي بدو رسيد گفت .جانا تو که از ستاره ها ميگويي چطور از بيت خود بيخبري ارا ذل بردند وسوزاندند .
اظهارات اخير رئيس جمهور با قهقهه هايش بي شباهت با ان‌منجم وستاره شناسي که در صدر امد نيست .وطن اسلامي را اشوب وفتنه فرا گرفته ايشان بي خبر از تصميم است .چقد تاسف انگيز است والله خار در چشم واستخوان در گلو ..برخي دردها.با يدبا چاه بايد گفت اين . درد بچه حزب اللهي ها را ودرد استخوان سوزشان در سينه سيناييشان .براي هميشه مستور نمي ماند.
اتش،به اختيار را وانگشت بر ماشه بفرمان ولايت ايستاده اند .اينهمه کج انديشي وبي تدبيري بي جواب نخواهد ماند ....
Share/Save/Bookmark