توصيه مطلب 
 
کد مطلب: 65330
دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۴۷
بت و بوق؟ تحريف و تحميق
به بهانه درگذشت استاد شجريان و حواشي آن
بت و بوق؟ تحريف و تحميق
به گزارش گروه سیاسی خط نیوز؛ محضر عزيزان وبزرگان سلام عليکم‌
بعد از فوت شجريان مطالب زيادي له يا عليه ايشان در فضاي مجازي منتشر شد .اين مطالب له بدون شک از يک سو ممکن است طر فداران باشند واز سوي ديگر دشمنان نظام وانقلاب واسلام انقلابي ولي يک نقطه مشترک دارد وانکه محمل شجريان است .بايد بپذيريم عموما هنرمندان ما جز تعدادي قليل در حوزه رفاقت ودوستي با ارمانها ونظام عهد اخوتي ندارند .ومناي ارمانها نيستند .هنر ترسيمي بعد از انقلاب بهر دليل در حوزه نظام جا نگرفت . ولي اين منحصر به شجريان نبود .متاسفانه حضور سلبريتي ها در حوزه سياست وسواستفاده از اين عناصر بدليلي نا مکشوف توسط سياستمداران ما رنگ‌ورونق گرفت وهنر به الودگيهاي قدرت وثروت اغشته شد .وسلبريتي ها توسط سياستمداران وارد جرگه اي شدند که نه علمش را داشتند ونه تعهدش لذا ميبينيم که اين‌قشر در بسياري از موارد از جمله انتخابات طعمه سياسيون و ابزار پيروزي آنان شدند . و بايد حتما سياست بازان را ما بيشتر مورد نکوهش قرار دهيم که چرا اين ميدان را در اختيار افرادي قرار دادند که در تراز انقلابي نبودن و حتي همسان آرمانگرايان‌ و شهدا وارزش ها نبودند .واين قصه موجب شد .که جاي شهيد وجلاد در غوغاي سياسي عوض شود .در بحبوبه انتخاب 1396 چه توهينهايي به آرمانها نشد آن هم توسط کسي که رئيس جمهور اين مملکت بايد ميشد ومتايفانه شد .حالا شجريان را بقول عزيزان اذري سننه ؟؟؟
مرحوم آقاي هاشمي وفرزندانش در بست در خدمت جرياني قرار گرفتند که علنا وعملا مقابله با مردم‌.راي مردم ورهبري بود من اصلا به شخص انتخابي کاري ندارم‌.چه بزرگاني که با سکوت خود مويد فتنه وچه روحانيوني که علمدار فتنه شدند ودر دولت فعلي داراي پست ومقام هستند .از زاويه ديگر برخي سر زنش،ها ونقدها ونق ها بر ازدواج شجريان وجود دارد .آيا اين نگاه شرعي است ؟؟؟قانوني است .؟؟ اخلاقي است ؟؟.
دوستان اهل دين واخلاق را به شهادت ميکشيم‌...فلان مسئول وغير مسئول از باب لوث احکام الهي چندين خانم نکاحي وصيغه اي دارد .لذا اين ايراد ها ونقدها را بايد با بصيرت بررسي کرد . مرحوم‌ هاشمي درکنار نفس زکيه امام راحل و مقام‌معظم رهبري بصيرت را لگد کوب مي کند
اون وقت ما از سلبريتي ها چه انتظاري داريم . يا عکس با فلان خواننده .برادر جان‌ کبوتر با کبوتر ..باز با باز ، چه انتظاري است ما فلان سلبريتي را با شهيد اويني بسنجيم .بله بر نظام وانقلاب وشهدا اينها جفاست ولي حسنات الابرار سيئات المقربين از فرزندان بزرگان آقا زاده ها مفسد .وشازده خانم هاي طر فدار بهايئت نمي گوييم .آناني که نان سفره انقلاب وولايت را خورده اند .اونوقت هرروز براي انقلاب ونظام هزينه سازي مي کنيم .من‌از برخي بزرگان تعجب مي کنم‌..شما از شجريان وفرزندانش.بيش از فرزندان برخي علما که مقابل نظام وانقلاب ورهبري وارزش ها ايستاده اند انتظار داريد؟؟. که انتظاري عبث است . از آقا زاده هايي که نان انقلاب را خورده وبر خوان خون شهيدان
نشسته اند .من طر فدار ي از اصل نظام وارزشها را دغدغه ميدانم وحقايق را نه واقعيت ها را بقول شهيد بهشتي انقلاب ما انقلاب ارزش ها بود نه تن دادن به
واقعيت ها.
شهيد بهشتي اخلاق را چنين تعريف مي کرد که شعار شاه زنا زاده است را نفي مي کرد .يعني به
شقي ترين، فاسد ترين فرد حکومتي تهمت روا نمي داشت . ما بايد در مسير ارمانها بگوييم وبنويسيم و عمل کنيم ازدواج شجريان .هتک حرمت امر شرعي و اشاعه فساد وانتشار عکس ايشان با فلان خواننده که همه اورا به فساد ميشناسند .هنر نيست . هنر اين است که گريبان نظام وانقلاب را بدست جاهلان رسوا وجاعلان .دلسوزي براي مردم ندهيم . هنر امروز ما اين است که از اين عناصر بت نسازيم وخوراک براي بيگانگان وبوق هاي حرام لقمه ها فراهم نسازيم. شجريان وطر فدارانش رابا اخلاق مساعد و امر به معروف هدفمند هدايت کنيم‌.هرروز بحث بي انتها وبي بازده وايجاد حاشيه نا مرغوب براي متن مرغوب وولايي انقلاب فراهم نکنيم و بگذاريم وبگذاريد اين اختلافات..واين طر فداران با عملکرد ما به عده وعده انان افزود نشود .ويا محملي فراهم نشود که اين اب گل الود صيدش،نصيب دشمنان انقلاب شود البته از شخصيتي چون شجريان انتظار ديگري ميرفت وحتما ويقينا نقد اصولي وحبيبانه وطبيبانه از رفتار شناسي در قبال انقلاب وار مانها مبحثي است که نياز به واکاوي، تحقيق وبررسي دارد ، البته کسي شجريان را نبايد معصوم بداند ، يا خود را معصوم بنگارد، انسانها محمل نسيان ونوسان ، نقص هستند و علت باز بودن باب توبه به همين دليل وخصايص ديگر انسانهاست ...
البته بت و بوق وتحريف که زاده تفکر مقابله بانظام است اگر باچاشني تحريف وتحميق بخواهد مردم را از صراط حق بلغزاند در خور تامل وتحمل نيست .چه اواز خواني بر ارامگاه کوروش باشد.چه مرغ سحري که بر مزار شجريان .. سر داده مي شود .
Share/Save/Bookmark