توصيه مطلب 
 
کد مطلب: 65429
سه شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۵۴
راه مبارزه با کرونا در تعطیلی است؟
یک کارشناس حوزه کار می گوید با توجه به آنکه بسیاری از مشاغل از کرونا آسیب دیده اند به جای تصمیم به تعطیلی، به افراد بیکار شده فرصت بازگشت به کار بدهیم و شرایط را برای رونق بازار فراهم کنیم.
راه مبارزه با کرونا در تعطیلی است؟
حمید حاج اسماعیلی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به تعطیلی احتمالی ناشی از کرونا درباره تبعات اقتصادی این امر اظهار کرد: در مقاطعی که بیماری کرونا شدت پیدا می کند و نگرانی نسبت به سلامت مردم وجود دارد اتخاذ چنین تصمیماتی ضروری است و برای آنکه بتوانیم شرایط موجود و بهداشت وسلامت مردم را مدیریت کنیم این موضوع اجتناب ناپذیر است.

وی ادامه داد: صرفنظر از اهمیت مدیریت کرونا معتقدم که تعطیلی راه مبارزه با کرونا نیست همچنان که در تمام دنیا این راه را به عنوان راهکار اصلی در نظر نمی گیرند. در حال حاضر بازار کار کشور تحت تاثیر این قضیه آسیب های بسیاری دیده است و اکنون که بعد از انتخابات آمریکا شرایطی برای تغییر و تحول در بازار کار فراهم شده باید این تنفس را به بازار کار بدهیم که کسب و کارها رونق بگیرند.

به گفته این کارشناس بازار کار، برخی اقداماتی که تحت تاثیر افزایش نرخ ارز و بی ثباتی آن در بازار مشکل ایجاد کرده بود بعد از انتخابات و شوکی که وارد شده می تواند فرصتهای جدیدی برای تحرک بازار و کسب و کارها به وجود آورد.

حاج اسماعیلی افزود: دولت این مساله را مدنظر داشته باشد افرادی که بیکار شدند بتوانند در شرایط حاضر دوباره به چرخه بازار کار برگردند و برخی شغل ها که تحت تاثیر افزایش نرخ ارز دچار مشکل شدند با شرایط جدید امکان فعالیت پیدا کنند. اگر با این دیدگاه به مساله تعطیلات و پروتکل های بهداشتی نگاه کنیم برای کشور بهتر است.
Share/Save/Bookmark