توصيه مطلب 
 
کد مطلب: 48419
پنجشنبه ۹ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۲۳
از كورش ستايي تا كورش ستيزي
كوروش عليه كوروش
كوروش عليه كوروش
هفت
منشور آزادي كوروش كه در سال 1971 ازسوي سازمان ملل نخستين منشور آزادي نام گرفته براي هر ايراني مسلمان افتخاري است كه ايران در زمان توحش و تخريب تمدن ها و گلادياتوربازي و انسان‌كشي و زجر و شكنجه انسان ها مهد آزادي، عشق و محبت و آزادگي بوده، به چنين تمدني و چنين حكومتي هر انساني در دنيا مفتخر و ايران ( زادبوم)‌اين فرهنگ متعالي است. هم اكنون در عرصه جهاني نيز بايد اين مهم مدنظر قرارگيرد، ايران سرزمين پاكي‌ها حاكماني چنين پرورش داده، ولي تمدن هاي مدعي حقوق بشر، قطاع الطريق سياسي و قاتلان حرفه اي را به بشر ارزاني داشته، فعل وارونه اي كه استكبار امروز مي زند ... و ديوانه اي چون ترامپ و جنايتكاران چون آل سعود از آن برمي خيزند تا حاصل و مولود اين دو عنصر خبيث فرزند نامشروعي چون رژيم صهيونيستي باشيم. و آنگاه ، ما كوروش را به بازي هاي سياسي كم بها مي كشانيم تا دشمنان و اجانب و اجنبي پرستان با افتخارات ما بازي رندانه كند.
آبان مصادف با 29 اكتبر مصادف است با فتح بابل توسط كوروش كبيرُ، كوروش كبير همان (‌مسيح خداست) كه در تورات آمده، و به تعبير صاحب نظران اهل فن، ذوالقرنين بزرگ است كه در قران از آن سخن به ميان آمده فتح بابل دستاوردش براي مردم يهود آزادسازي آن ها از بند حاكمان بابل و برگشتن به مأواي خود است. كوروش از آن جهت انساني مورد احترام همه اديان و ايرانيان است كه اولين منشور حقوق بشر را مي توان به ايشان نسبت داد و لوح كوروش، يكي از دستاوردهاي تمدن ايران عزيز است، گرچه در حوزه حيات و ممات كوروش سخن هاي فراوان شنيده شده است و مي شود و اما آنچه مهم است اين اصل برجسته است كه كوروش ايراني وطن پرست و يكتاپرستي است كه براي حق و حقوق انسان ها در عصري كه هرجهانگشايي و فتح آن بخون هزاران انسان بي‌گناه آلوده و تخريب و هدم منابع مالي و انساني را در بر دارد، بارقه اي شگفت انگيز بوده و اين يقين حاصل مي شود كه اين مرد كاريزمايي و مدبر، رفتارش ريشه در باورهاي انساني و الهي دارد.
لذا كوروش را افتخار ايراني و ايران زمين و حتي تمامي تمدن هاي قبل و بعد از او مي دانيم، گرچه تاريخ شاهان در ايران تاريخ تلخ مردم ستيزي و ديكتاتوري است اما كوروش كبير را از جمله حاكمان خيرخواه، موحد و نيك انديش مي دانيم، كه همواره در سپهر سينايي تاريخ ايران به نيكي مي درخشد.
اما سال هاست كه موجي مشكوك عليه كوروش اين مرد بزرگ راه افتاده و با تخريب چند وجهي آن با تحريك بيگانگان موج سازي هايي مي شود كه عليه تماميت ارضي، و نسبت دادن برخي سخنان بزرگان دين و يا مقابله هدفمند و هوشمند با استقلال و عزت ايران اسلامي است. كوروش ستايي دشمن، همان كوروش ستيزي است كه عليه فرهنگ و تمدن ايران انجام مي شود كه از يك سو
( كوروش كشي)‌مدرن راه انداخته و اين افتخار ملي را به سطح كشمكش هاي سياسي بكشانند و از سوي ديگر نظام را عليه كوروش ترجمه و ترجمان كنند و از سوي ديگر وسيله تخريب اين شخصيت بزرگ را با برخوردهاي سخيف فراهم آورند، كه اين رويكرد همان سياست انگليسي مذهب عليه مذهب و كوروش عليه كوروش را تداعي
مي كند.
بهرحال بايد اين حقيقت را پذيرفت اين سياست چند وجهي و دوگانه سازي راه به جايي نمي برد، مردم هوشيار ما بايد بدانند تفرقه هاي ديني، ملي و سياسي از آبشخور دشمن است، كوروش نزد مردم ما محترم و هر ايراني به آن افتخار مي كند.
منشور آزادي كوروش كه در سال 1971 ازسوي سازمان ملل نخستين منشور آزادي نام گرفته براي هر ايراني مسلمان افتخاري است كه ايران در زمان توحش و تخريب تمدن ها و گلادياتوربازي و انسان‌كشي و زجر و شكنجه انسان ها مهد آزادي، عشق و محبت و آزادگي بوده، به چنين تمدني و چنين حكومتي هر انساني در دنيا مفتخر و ايران
( زادبوم)‌اين فرهنگ متعالي است.
هم اكنون در عرصه جهاني نيز بايد اين مهم مدنظر قرارگيرد، ايران سرزمين پاكي‌ها حاكماني چنين پرورش داده، ولي تمدن هاي مدعي حقوق بشر، قطاع الطريق سياسي و قاتلان حرفه اي را به بشر ارزاني داشته، فعل وارونه اي كه استكبار امروز مي زند ... و ديوانه اي چون ترامپ و جنايتكاران چون آل سعود از آن برمي خيزند تا حاصل و مولود اين دو عنصر خبيث فرزند نامشروعي چون رژيم صهيونيستي باشيم.
و آنگاه ، ما كوروش را به بازي هاي سياسي كم بها مي كشانيم تا دشمنان و اجانب و اجنبي پرستان با افتخارات ما بازي رندانه كند.
Share/Save/Bookmark