توصيه مطلب 
 
کد مطلب: 60928
يکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۴۵
گـروه مـاسک
يک دهه فتنه
يک دهه فتنه
قسمت اول
به گزارش خط نیوز؛ یادداشت مدیر مسئول محمد حسین ترکمن؛ ده سال از فتنه 88 مي گذرد و فتنه گران مدام در حال فتنه هاي نو و جديد هستند فتنه هايي که هر روز ابعاد جديدي مي گيرد و به يمن خون شهدا و تدبير و هدايت رهبري نظام و بيداري مردم حاصل (نه دي) کم کم از پس پرده حجاب هاي مستور و ملفوف سياسي بيرون مي آيد. سبزپوشان فتنه، مشارکتي هاي منحله، کارگزاراني ها، اصلاحتي ها، مربع و ارکان اين فتنه را تشکيل مي دهند، سردمداران اين تفکر چهار گانه هيچ گاه دغدغه اي جز حفظ منافع جريانات خود و انحراف از مواضع انقلاب و اسلام و ولايت
نداشته اند، اظهارات تاج زاده، نبوي، عبدي حجاريان و بسياري از چهره هاي فراري اين مربع در يک سوي معادلات سياسي قرار دارد و کليت نظام و انقلاب وآرمان ها و ارزش ها و ولايت در سوي ديگر قرار دارد. در اين طناب کشي سياسي کلهم اجمعين بوق هاي استکباري و مثلث اروپا، آمريکا + اعراب مرتجع و تکفيري از جريان ماسک حمايت مي نمايند جريان مشارکت، اصلاحات، سبز انديشان و سبزپوشان فتنه اموي ، کارگزاران که اکنون آن ها را به عنوان جريان ماسک تعريف مي کنيم في الواقع مالک و پوشش چهره هاي خشن، و سپهر سياسي نظام سلطه اند. که بخشي در رسانه هاي غرب، بخشي در عربستان و بخشي در رسانه و محافل سياسي ايران فعالند و جريان دارند، اگرشيمون پرس به صراحت مي گويد نظام صهيونيستي بزرگ ترين اميد خود را جريان اصلاحات در ايران مي داند دقيقاً انگشت اشاره به سوي همين گروه است و باعث تاسف بيشتر است که شاکله و شاسي دولت تدبير و اميد هم بر چهره هاي پيدا و پنهان اين گروه استوار است به حدي که در انتصابات دولت چهره هاي ناخوشنام و حتي بازداشتي فتنه، نيروهاي کليدي دولت اصلاحات، نيروهاي وابسته به کارگزاران در عالي ترين سطح اجرايي و مديريتي کشور مشاهده شده است که مي توان از (آقاي نجفي) به عنوان يک شاه کليد نام برد. که چهره هاي روشن تر به وفور يافت مي شود، لذا (گروه ماسک) در سپهر سياسي دولت تدبير و اميد در ترازي بالاتر از حد (فراگيري) يک جريان سياسي بروز ، حضور و ظهور دارد و دليل وادادگي و نفوذ بسياري از جاسوسان نظام سلطه که به دست فرزندان غيور و گمنام ولايت شناسايي شده و مي شوند از بطن و دل اين دولت رشد و نمو بلوغ و ظهور داشته است و در طول تاريخ انقلاب اين (حجم) (نفوذ) در دل يک دولت تقريباً
بي سابقه است. و اين رمز ناکارايي دولت و ناکارآمدي آن بوده که (بدنه و شاسي دولت بر ايادي و سران دولت پنهان (ماسک) استوار است و اين امر ناشي از عدم اعتقاد به نظام از يک سو و از سوي ديگر نشان دادن ناتوان بودن دولت و نظام در ابعاد حل مشکلات مردم است.
بدون ترديد گروه (ماسک) و مجموعه هاي آن که در دولت نفوذ دارند، داراي هسته هاي نفوذ از سوي دشمنان نظام بوده و داراي کدهاي سياسي و اطلاعاتي در حوزه همکاري با دولت هاي سلطه گرند. نفوذ به هسته هاي فرهنگي ،
سياسي و اقتصادي و حتي مذاکره کنندگان برجام، عدم توانايي دولت در مهار و مشکلات ارزي و ناتوانايي هاي دولت در عرصه حل مشکلات مردم حتي در حوادث غيرمترقبه، انتصاب افراد و نيروهاي شناخته شده و مارکدار فتنه، اصلاحات، مشارکتي و کارگزاراني، ايجاد دولت در سايه توسط چهره هاي ناموجه، زندان رفته، در امواج فتنه و تاثير آن ها بر تصميم ها و برآيندهاي سياسي دولت، موثر بوده و بحران سازي و بحران زايي در سخنان بسياري از اعضاي کابينه دولت. همه و همه نشان از يک دهه عمر سرطان فتنه است که اکنون به ده سالگي رسيده است. گروه ماسک را بيشتر افشاء خواهيم کرد.
Share/Save/Bookmark