توصيه مطلب 
 
کد مطلب: 55546
دوشنبه ۷ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۳۶
دخالت عوامل فرهنگی بهبود دهنده نیازهای یک جامعه
دخالت عوامل فرهنگی بهبود دهنده نیازهای یک جامعه
فرهنگ عنصری است که شامل همه کنش‌ها و واکنش‌های فرد و محیط پیرامون او با بُعد زیرین زندگی گروه‌های اجتماعی است، دخالت عوامل فرهنگی در راه‌حل‌های توسعه می‌تواند بخش قابل توجهی از نیازهای یک جامعه را بهبود ببخشد چرا که اکثر فعالیت‌های نظام یک کشور از ماهیت فرهنگی آن هویت می‌گیرد.

به گزارش ایسنا، این فرهنگ است که چگونگی فعالیت در اقتصاد و نظام اجتماعی را مشخص می‌کند و این باورهای یک جامعه است که تداوم تصمیم‌ها را منشا می‌شود.

رضا اسماعیلی با توجه به موضوع تفاوت توسعه فرهنگی" و "فرهنگ توسعه" به ایسنا، گفت: توسعه در یک کشور براساس الگوهای ذهنی و فکری شکل می گیرد و یکی از بنیان‌های آن توسعه فرهنگی است.

این عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) معتقد است: نظام ارزشی حاکم بر جامعه و الگوهای اعتقادی آن "فرهنگ توسعه" است. رفتارهایی که عامل توسعه هستند مثل فرهنگ وقت، فرهنگ انجام کارهای جمعی، فرهنگ کار، جملگی فعالیت‌هایی هستند که زیربناهای توسعه در یک کشور را مهیا می‌کنند، در نتیجه هیچ گونه توسعه‌ای اتفاق نمی‌افتد مگر در بین مردم فرهنگ آن، جا افتاده باشد.

این کارشناس فرهنگی با تاکید به اینکه در صورتی فرهنگ یک کشور توسعه یابد، می‌توان انتظار داشت که اقتصاد و سیاست آن کشور هم بهبود پیدا کند، بیان کرد: "توسعه فرهنگ" شامل چهار بعد اساسی می‌شود، این موضوع به آن معنا است که "توسعه فرهنگ" یعنی دسترسی به ابزارهای فرهنگی و این مسئله دارای چهار وجه است. اولین وجه آن دسترسی بیشتر و عادلانه‌تر مردم به امکانات فرهنگی است. وجه دیگر بررسی میزان شرکت مردم در کارهای فرهنگی، پس از آن برابر بودن حقوق فرهنگی مردم مدنظر است، برای مثال اینکه اقلیت‌های یک جامعه بتوانند به زبان خود سخنرانی کنند، نشان دهنده برابری حقوق فرهنگی مردم آن کشور است و در آخر بررسی هویت فرهنگی مردم یک کشور به حساب می‌آید، بنابراین توسعه فرهنگی یک مقوله چهار وجهی است که نیاز به بررسی و آموزش دارد ولی "فرهنگ توسعه" امری اعتقادی و نگرشی ذهنی است که هر دو باعث پیشرفت جامعه می شوند.

اسماعیلی بر این باور است که هر اقدامی در یک جامعه انجام می‌شود در ابتدا باید فرهنگ آن توسعه یابد چرا که بخش فرهنگ مانند یک نرم افزار برای دیگر بخش‌های یک جامعه عمل می‌کند. برای مثال اگر نگرش مردم درباره مسائل سیاسی فراهم نباشد توسعه سیاسی هم اتفاق نمی‌افتد و به طور کلی مادامی که مردم یک جامعه فرهنگ انجام یا درک فعالیتی را نداشته باشند، نمی‌توان انتظار داشت که پیشرفتی برای آن‌ها در آن موضوع رخ دهد.
Share/Save/Bookmark