توصيه مطلب 
 
کد مطلب: 61800
دوشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۳۸
از سوی وزارت علوم؛
فعالیت‌های دو موسسه آموزش عالی بین‌المللی غیرمجاز اعلام شد
فعالیت‌های دو موسسه آموزش عالی بین‌المللی غیرمجاز اعلام شد
شورای گسترش وزارت علوم فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در دو موسسه بین‌المللی "ارس" و "اروند" را غیرمجاز اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، بر اساس استعلام مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بنا به اعلام دفتر گسترش آموزش عالی، فعالیت های "مؤسسه آموزش عالی بین‌المللی علوم و تحقیقات اروند" غیرمجاز اعلام شد و این بنیاد فاقد مجوز فعالیت است.

بنا بر اعلام شورای گسترش وزارت علوم، موسـسه یادشده فاقد مجوز فعالیت از سوی شورای گسترش آموزشیعـالی بوده و هرگونه فعـالیت درسـطح آموزش عـالی و صدور مدرک دانشگاهی ازسوی آن موسسه فاقدوجاهت قانونی است.

همچنین وزارت علوم در خصوص فعالیت آموزشـی "دانشـگاه بین المللی علوم و تحقیقات ارس" نیز اعلام کرد تـاکنون مجوزی ازسوی شورای گسترش آموزش عـالی برای تأسـیس مؤسسـه آموزش عـالی غیردولـتی - غیرانتفـاعی بـا عنـاوین "دانشـگاه بینالملـل علوم و تحقیقـات ارس"، "مؤسـسه غیرانتفاعی علوم و تحقیقات ارس" و یا "مؤسـسه آموزش عالی و بین المللی ارس" از سوی این وزارت خانه صادر نشده است. بنابراین فعالیت آموزش عالی وصدور هرگونه مدرک رسـمی دانشگاهی توسط این واحد نیز از نظر دفتر شورای گسترش غیرقانونی است.

انتهای پیام
Share/Save/Bookmark