توصيه مطلب 
 
کد مطلب: 57580
يکشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۱۷
آزادي نيست و حامي تروريسمي
انقلاب اسلامي صادر شد بدون حضور ناو، سرباز و تانک، تا قلب فرانسه به جليقه هاشان کاري ندارم از سوي ديگر مديترانه، از منظرديگر تا خودآمريکا تا کالبد دولت صيهونيزم تا پشت ديوارهاي رژيم صهيونيستي.
آزادي نيست و حامي تروريسمي
به گزارش گروه سیاسی خط نیوز؛ انقلاب اسلامي صادر شد بدون حضور ناو، سرباز و تانک، تا
آن پيرجاهل و يا آن شيخ گمراه مديحه نسرايد از مجلسيان تا، براي کساني که بر خوان خون شهيدان خوردند و بردند و سوزاندند و به امام عاشقان هم بي حرمتي کردند.
قلب فرانسه به جليقه هاشان کاري ندارم از سوي ديگر مديترانه، از منظرديگر تا خودآمريکا تا کالبد دولت صيهونيزم تا پشت ديوارهاي رژيم صهيونيستي.
اما هيچ انقلابي چون انقلاب اسلامي به موريانه هاي خود خور داخلي مبتلا نشده، هيچ انقلابي قائم مقامش در مقام و منزلگه براندازان نبود، رئيس جمهوريش ليدر نفاق نشده، رئيس دولتش زنانه پوش نگريخته، وکيل و وزيرش در خدمت دشمنان قرار نگرفته، اين انقلاب از استثنائات تاريخ شيعه است رئيس جمهورش فراري مي شود و طفل 13 ساله اش با جان خويش راه بر تانک دشمن مي بندد.
هيچ انقلابي چون انقلاب ما مردمي نيست، ما به قول حافظ گرفتار شده ايم ( به پيران جاهل و شيخان گمراه) که در حصر بودنشان هم به مدعيان و طرفدارانشان انقلاب گرفتار است. روزي نيست که
رزند نوح و برادر يوسف و عمر و عاص و زبير و اشعث ندارد برخي از اين چهره ها روي طلحه و زبير و عمر و عاص و فرزندان نوح و همسران عاد را سفيد کرده اند. تازه برخي چهره هايي که از دوران بلوغ تاکنون به تعداد موي سرشان همسر قانوني و غيرقانوني اختيار کرده اند بر ايمان تصنيف چهل سالگي مي خوانند، معلوم نيست اين پول هاي باد آورده که اين جماعت صرف اباطيل مي کند از کجا تامين مي شود ولي مي توان گفت واقعاً (درآمد زا) هستند.
برخي براي آن پيرجاهل و يا آن شيخ گمراه مديحه نسرايد از مجلسيان تا، براي کساني که بر خوان خون شهيدان خوردند و بردند و سوزاندند و به امام عاشقان هم بي حرمتي کردند.
هيچ انقلابي اپوزيسيون هايش چون انقلاب ما نيست، سلبريتي ها، با انواع و اقسام مترسکي، عروسکي، باربي، پيرزن که چهل سال ظلم را تجربه کرده ببخشيد فاحشه هاي دو آتشه که در قلب لندن هم به امان خدا رهايند تا به دست اراذل و اوباش برسند. ديوانه هاي زنجيري، که با سرانگشت دشمنان به رقص در مي آيند، بيوه هاي که دوست پسرشان و دخترشان ام الفحشاي غربند، رقاص ها، و عاقب الامر مي رسيم به دولتمردان فاسد، کاباره دار مثل ترامپ، قصاب مثل نتانياهو، بچه ننه ديوانه مانند بن سلمان، و شيخک ها که با زور و زر و تجارت فحشا زندگي مي کنند، ببخشيد اپوزيسيون هاي انقلاب ما هم بي مثالند، اين که مثل هيچ انقلابي نيستيم.
هيچ انقلابي به تعداد انقلاب ما فرزند نوح و برادر يوسف و عمر و عاص و زبير و اشعث ندارد برخي از اين چهره ها روي طلحه و زبير و عمر و عاص و فرزندان نوح و همسران عاد را سفيد کرده اند. تازه برخي چهره هايي که از دوران بلوغ تاکنون به تعداد موي سرشان همسر قانوني و غيرقانوني اختيار کرده اند بر ايمان تصنيف چهل سالگي مي خوانند، معلوم نيست اين پول هاي باد آورده که اين جماعت صرف اباطيل مي کند از کجا تامين مي شود ولي مي توان گفت واقعاً (درآمد زا) هستند.
هيچ انقلابي مثل انقلاب ما نيست. گوسفند دزدي اهل (معاويه) و جوابگويي اهل (علي)، سلبريتي ها هر چه مي خواهند مي فرمايند از تجويز دارو تا ارتباط با BBC و VOA و توهين به مقدسات از شهدا و تا گستاخي در مقابل حکم الهي لخت شدن استخري در برخي در معابر و اماکن و به سلامتي در ويلاهاي آن چناني، قلم به دستان اصلاحات طلب ما هم مي نويسند و مي بافند و مي تازند به هر چه هست و نيست، دخترانشان هم در خيابان انقلاب، سعادت آباد، بالا شهر، خيلي جاهاي ديگر ترک حيا مي کنند، و برخي حوادث ديگر، اما فرزندان مرزداران را به گلوله
چون انقلاب ما طرفدار ترور نيست، ما خاشقچي را مثله کرديم، کودکان يمني را مي کشيم، در فلسطين نسل کشي مي کنيم به نام سران القاعده و دهها گروه تروريستي را در ملک سلمان و بن سلمان تا بن سعود، بن فلان عيناً و علناً در شهرهاي عربستان مشاهده مي کنيم،
مي بندند، بعد آزادي هم نيست، خفقان است از ماذنه مجلس و دولتمردان نظام متهم مي شود خون هزاران شهيد به محاکمه کشيده شده، اينجا آزادي نيست، خفقان است، به در و ديوار شليک، تهمت و اتهام و فحاشي، و آزادي نيست ما حالا ويلاي لواسانات و شمال آقازاده هاي توتالي ها، و غيره و ذخاير انقلاب بماند بعد بر مبناي اعلام (کاباره داران سياسي) ما در خفقانيم.
هيچ انقلابي چون انقلاب ما طرفدار ترور نيست، ما خاشقچي را مثله کرديم، کودکان يمني را مي کشيم، در فلسطين نسل کشي مي کنيم به نام سران القاعده و دهها گروه تروريستي را در ملک سلمان و بن سلمان تا بن سعود، بن فلان عيناً و علناً در شهرهاي عربستان مشاهده مي کنيم، سربازان جنايتکار آمريکا، داعشي هاي وحشي چه جنايت هايي عليه بشريت انجام نداده. داعش نشين ها، و توليد کنندگان داعش، طرفداران صلح اند و نوبل مي گيرند، آن وقت ما که هر روز قرباني ترور کور هستيم، تروريست، آن مردک بي عقل، هرزه، کاباره دار و همکارانش چون بولتون، و برادران دالتون ها و خانه امن نفاق در هسته مرکزي دولت تروريست ساز آمريکا مي شوند طرفدار حقوق بشر، و ما که هزاران شهيد ترور داده ايم مي شويم تروريست؟! و حامي و طرفدار تروريست اين نعل وارونه اي است که دنياي غرب مي زند.
والسلام
Share/Save/Bookmark