توصيه مطلب 
 
کد مطلب: 62691
يکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۰۶
وزارت ارشاد و گشت ارشاد؟!
غلط و غارت
غلط و غارت
به
تنها وزيري در طول حيات جمهوري اسلامي در صف براندازان و قرارگرفته عطاء الله مهاجراني وزير اين وزارتخانه است كه علاوه برخود بسياري از نيروهاي آن وزارتخانه چه بصورت رسمي و غير رسمي در اين صف طويل قرار داده اين وزارتخانه حساس در مقاطع مختلف نشان داده است نه تنها ( آفندي ) عليه تهاجم دشمن ندارد، حتي در ( پدافند) هم كوتاهي و قصور نابخشودني دارد و در مقاطعي در ( ميدان دشمن) بيشتر و بهتر از دشمن عمل كرده است.
گزارش خط نیوز - محمدحسین ترکمن : گشت ارشاد با وزارت ارشاد، نقاط مشتركي دارد. نقطه اشتراك آن لفظ ( ارشاد است) ارشاد در محاوره اجتماعي و سياسي ، واژه مقدس و زيبايي است كه گاه به غرض آلوده سياسي مي شود، يكي از واژه هاي مقدس، ما گشت ارشاد بود وهست كه ناهي از منكر بود كه به اغراض سياسي و خط دهي هاي آن سوي آب ها توسط ( عواملي كه در دل فرهنگ و ارشاد تا وزيرش ناجوانمردانه) مورد هجمه و هجوم قرارگرفت كما اين كه در بسياري از زمينه ها اين عناصر فرهنگي نفوذي دراين وزارتخانه بودند كه در رواج تسامح و تساهل و موريانه اي نمودن اعتقادات نقش بسزايي داشتند و دارند، آنچه در وظيفه وزارت ارشاد با پسوند اسلامي مي دانيم در بسياري از مواقف برخلاف روش و نقش قانوني آن بوده، چه بسا اگر وزارت ارشاد به وظايف ذاتي خود عمل مي كرد، ناظر وقايع تلخي نبوديم كه شاهد آن بوده ايم، بطور يقين بايد گفت عنصر نفوذ در اين وزارتخانه قبل از دولتيون فعلي به اجراي سند 2020 بصورت غير رسمي همت نموده اند، خيل روزنامه نگاراني كه بايدك كشيدن خبرنگار روزنامه نگار درد امروز بلندگوي استكباري بوق هاي براندازي هستند برخاسته از متني است كه از اين وزارت پاگرفته است. محل و معبر و مأمن نفوذ فرهنگي كه بارها و بارها مورد تأييد و تأكيد مقام معظم رهبري بوده از حوزه فرهنگي ها برخاسته به طوري كه در حال حاضر خوراك بوق هاي استكباري از كلام و زبان اين عده در VOAوBBCو اينترنشنال جاري و ساري است.
خطاي باصره سياسي اين ارگان دولتي در حوزه نفوذ و براندازي كه كاملاً مشهود و ملموس است. ضرورتي به بازشماري و آمار ندارد. تنها وزيري در طول حيات جمهوري اسلامي در صف براندازان و قرارگرفته عطاء الله مهاجراني وزير اين وزارتخانه است كه علاوه برخود بسياري از نيروهاي آن وزارتخانه چه بصورت رسمي و غير رسمي در اين صف طويل قرار داده اين وزارتخانه حساس در مقاطع مختلف
بدين ترتيب سياست هاي گذشته وزارتخانه در اجراي (2020) پنهان و مستور عملياتي شده عامل نقد و انتقاد هم از بچه نا بالغ سياسي اين وزارتخانه بايد توپ و تشر و تهديد بشنود تا بزرگاني كه در خواب يلدايي گذشته و حال به تقسيم امكانات بصورت ناعادلانه مشغولند و از سوي ديگر براي همين قليل منتقد با شهامت ولايت محور كه سالها در كارنامه خود مجاهدت در احراز ارزش ها دارند، قفل كردن كمك‌هاي ( سد امكانات)، ( حصرسياسي اقتصادي) و تهديد و فشار حاكم مي شود( نتيجه اين اقدامات دولتي كه از بستن زبان منتقدين به خدا پناه مي برد) مي شود بستن دهان منتقدين با اهرم هاي اقتصادي و فشارهاي سياسي و در نتيجه ميدان خالي مي شود براي ( مملقين و متعلقين )‌
نشان داده است نه تنها ( آفندي ) عليه تهاجم دشمن ندارد، حتي در ( پدافند) هم كوتاهي و قصور نابخشودني دارد و در مقاطعي در ( ميدان دشمن) بيشتر و بهتر از دشمن عمل كرده است.
رگه هاي ناخالص و موريانه اي شدن عمادهاي انقلاب در آثار فرهنگي آنقدر تعدد و تكرر دارد كه از اين مقوله خارج است چه سلبريتي ها و چه نويسندگان و چه روزنامه نگاران مورد حمايت؟! جدي، جاي سوال است چرا و به چه دليل و تحت چه مديريتي اين خطاها شكل گرفته و چرا برخي از مواقف اين وضعيت ادامه نامطلوب دارد. سياست زدگي و دسته بندي هاي سياسي در سلول به سلول اين وزارتخانه مشهود و ملموس است و ادامه دارد. حتي از انتصاب هم مي توان فهميد، آن وزارتخانه براساس (‌تبارشناسي سياسي) عمل مي كند تا ملزومات فرهنگي و نيازها و اولويت ها و اوليت هاي آن ، سياست انگاري و اعمالي در رفتارهاي انتصابي را هم همين را نشان مي دهد. در قحط الرجال سياسي و فرهنگي اين وزارتخانه ، يك روحاني يا يك استاد دانشگاه كه سال ها به كار فرهنگي مشغول بوده و به خوبي مطالب و نيازها را مي شناسد عزل مي كند و به جاي آن عنصري سفارش شده سياسيون را به كار مي گيرد در غرب كشور اين بليه عليرغم تأكيدهاي مكرر مقام معظم رهبري حفظه‌الله كه ( با شيوه سياستمداران نمي توان در عالم فرهنگ حركت كرد) اين وزارتخانه سياست مداران و سياست بازان را بر فرهنگ محوران در تراز انتصابات خود دارد بديهي است وقتي مديركل سياسي استانداري يك استان ( مدير عاليترين مجموعه فرهنگي استان مي شود) ( پدال سياسي)‌ در حذف و هدم نيروهاي فرهنگي همان اداره كل فشرده شده تا نيروهاي همسو، هماهنگ با سياست‌هاي تعريف شده به ميدان بيايد و نيروهاي خدوم، كاردان ، مطلع، مؤمن به ولايت و انقلاب كنار بروند تا ( تبارشناسي سياسي) در چرخه مديريت ارشاد كامل شود.
البته برخي از اعضاي خانه هاي مطبوعات و فعال مطبوعاتي هم با تطميع و يا دادن مسئوليت ها دهان پركن، جذب تطميع ها و دادن امكانات پنهان شده و اين مي شود ( خودگويي وخود خندي) بدين ترتيب سياست هاي گذشته وزارتخانه در اجراي (2020) پنهان و مستور عملياتي شده عامل نقد و انتقاد هم از بچه نا بالغ سياسي اين وزارتخانه بايد توپ و تشر و تهديد بشنود تا بزرگاني كه در خواب يلدايي گذشته و حال به تقسيم امكانات بصورت ناعادلانه مشغولند و از سوي ديگر براي همين قليل منتقد با شهامت ولايت محور كه سالها در كارنامه خود مجاهدت در احراز ارزش ها دارند، قفل كردن كمك‌هاي ( سد امكانات)، ( حصرسياسي اقتصادي) و تهديد و فشار حاكم مي شود( نتيجه اين اقدامات دولتي كه از بستن زبان منتقدين به خدا پناه مي برد) مي شود بستن دهان منتقدين با اهرم هاي اقتصادي و فشارهاي سياسي و در نتيجه ميدان خالي مي شود براي ( مملقين و متعلقين )‌ به دولت در اين ميان دست پروردگان استكبار و عوامل آن ها شبانه روز به كوبيدن مواضع نيروهاي امين و معتمد و مؤمن به نظام مشغولند، و گاه برخي از نشريات
سال ها به كار فرهنگي مشغول بوده و به خوبي مطالب و نيازها را مي شناسد عزل مي كند و به جاي آن عنصري سفارش شده سياسيون را به كار مي گيرد در غرب كشور اين بليه عليرغم تأكيدهاي مكرر مقام معظم رهبري حفظه‌الله كه ( با شيوه سياستمداران نمي توان در عالم فرهنگ حركت كرد) اين وزارتخانه سياست مداران و سياست بازان را بر فرهنگ محوران در تراز انتصابات خود دارد بديهي است وقتي مديركل سياسي استانداري يك استان ( مدير عاليترين مجموعه فرهنگي استان مي شود) ( پدال سياسي)‌ در حذف و هدم نيروهاي فرهنگي همان اداره كل فشرده شده تا نيروهاي همسو، هماهنگ با سياست‌هاي تعريف شده به ميدان بيايد و نيروهاي خدوم، كاردان ، مطلع، مؤمن به ولايت و انقلاب كنار بروند تا ( تبارشناسي سياسي) در چرخه مديريت ارشاد كامل شود.
علمدار و تابلو دار اين وضعيت بوده و ( البته داراي امكانات نامشخص) اما از اين ها كه بگذريم وزارت ارشاد بجاي جواب دادن به منتقدين اهرم تهديد و فشار را اصلي پذيرفته دانسته .
نياز ايجاب مي كند در مقطع فعلي به ( فرمان آتش به اختيار) مقام معظم رهبري ( حفظه الله) عمل نمود ما را نه از ندادن ( يارانه) و نه با دادن ( 200 كيلو كاغذ) و نه با تهديد از ميدان به در نمي بريد، مردانه مي گوئيم و مي نويسيم سياست ( غلط و غارت) در دولت فعلي كه بزرگترين نشانه ها آن دستگيري و محكوميت اين عوامل است به فال نيك مي گيريم و با تهديد و فشار از ميدان بدر نمي رويم، در فضاي نرم افزاري و مجازي هم با نام و نشان و آدرس دقيق، موارد تخلف از فرمان نظام و رهبري را منتشر خواهيم كرد و با امضاء خود خارج از جوسازي و تخريب به كشف حقايق مي پردازيم بايد و بايد و بايد با تأكيد بفرمايشات مقام معظم رهبري ( در مراكز فرهنگي) بايد از افراد اهل فرهنگي استفاده كرد كه واقعاً متدين و انقلابي و معتقد به اسلام سياسي و مردم سالاري ديني باشند .
ايها الارشاد: آيا چنين عمل كرده ايد؟!
( آناني كه گشت وزارت ارشاد) را دارند و براي يافتن ضعف و نقد به دنبال اصحاب فرهنگي اسلامي ، انقلابي و ولايتي راه افتاده اند كه صد البته هيچ كاري از پيش نخواهند برد و خشت بر آب مي زنند اين افراد و البته سياسي فرهنگي يك جناح اند و تا مدير فرهنگي غلط انتصاباتي نسب شناسي سياسي است كه محيط فرهنگ را سياسي و آن رابا اداره كل سياسي فلان استانداري اشتباه گرفته اند، بعدها متوجه خواهند شد كه موافقين سياست هاي ( غلط و غارت) و سكوت در قبال صاحبان قدرت و ثروت يكي از عوامل عمده اش ، ( نقدكشي) و نقاد ستيزي بوده و الا نه هپكو، نه آذرآب و نه نيشكر هفت تپه و پالايشگاه كرمانشاه اگر به موقع جواب منتقدين دلسوز داده مي شد و فشار و تطميع ها اجازه مي داد سياست ( غلط و غارت) امروز چنين نمي شد و سلطان هاي متعدد در كشور ظهور و بروز نمي يافت ما با سلاطين ضد ارزش و حاميان آن ها در هر رده بشدت مخالف و با تمام قوا در ميدان مبارزه با ثروت و قدرت به اذن ولايت و امامت مي ايستيم.
Share/Save/Bookmark