توصيه مطلب 
 
کد مطلب: 51917
سه شنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۰۸
به مسئولين نظام و انقلاب اسلامي
(راه درست فقط بستن مرزها نيست)
دغدغه نان شب كوله بران را داريم
(راه درست فقط بستن مرزها نيست)
به گزارش گروه سیاسی خط نیوز؛ مدتي است كه بنا به تصويب مسئولين مرزهاي غربي كشور بسته شده است، مرزهاي كشور، مرزهاي غيرت و شرفي است. كه فرزندان اين خاك مرد پرور را پرورش داده است و همواره مأمن ايستادگي و مقاومت و ايثار بوده است، اينك اين مرزها در مسير توسعه اقتصادي محل تبادل و تعامل كالا و به محوري اقتصادي تبديل شده است، اين يك روي سكه است به هرحال ممكن و مقدور است كه اين محمل و باز بودن مرزها به كالاي قاچاق نيز آلوده شود گرچه اذعان بايد داشت كه در اين حوزه ابتدا به ساكن قاچاقچيان يقه سفيد بدون نام و نشان را بايد مهار نمود و الا بستن مرز به روي كوله بران جزيي كه از محل جابجايي كالايي ( قوت لايموت)‌ را تأمين مي كنند برخوردي معطوف به امر قاچاق نيست و نمي توان آن را راهگشا دانست.
مقام معظم رهبري هم مراد از مبارزه با قاچاق را هم ( كوله بران) ندانسته اند ، علي ايحال بستن مرزها به روي كالاي قاچاق امري معمول و رويه اي مثبت است زيرا قاچاق در ظواهر فقط كالاهاي خانگي و .... مي باشد اما در بطن حامل و عامل كالاهاي ممنوعه اي بوده كه سلامت سياسي، فرهنگي و اجتماعي را تهديد مي كند و در عين بحث اقتصادي را به بحث خاصي امنيتي تبديل مي نمايد. امروز حتي غرب و آمريكا براي مقابله با انواع مشكلات فردي به ديوارسازي هايي چند صدكيلومتري دست
مي زنند، لذا بستن مرز امري غيرمفيد و يا غيرمقدور و مقبول نيست، آنچه اين رويكرد مثبت را تحت الشعاع قرار مي دهد، اقتصادي وابسته به مرز است كه قدمت آن به ده ها سال پيش برمي گردد، لذا براي برون رفت از بحران سازي هاي كاذب بايد رويكردي مقبول و معقول بكارگرفت . سال هاي متمادي است مرزنشينان غرب كشور از تهاتر كالا و تبادل آن در مرزها بهره اقتصادي برده اند، اين بهره اقتصادي گاهي شأن سياسي و امنيتي و تهديد بخود گرفته كه يقيناً براي حفظ آرمان هاي انقلاب با آن مبارزه نموده اما اين مهم نبايد موجبات و علت العلل هاي ديگري را فراهم آورد كه دغدغه بستن مرزها فراتر از بحث اقتصادي به يك محمل سياسي تبديل شود، دولت قبل از بستن مرزها بايد حتماً و يقيناً راهكارهاي برون رفت از مشكلات اقتصادي فراهم مي کرد زيرا بدليل مرزي بودن شهرها مردم با آن معضل دست به گريبان خواهند بود لذا چاره انديشي عاقلانه راهكار برون رفت از بحران هاي خود ساخته است.
بحران هاي اينچنيني بايد در بستر تدبير هاي عاقلانه و عالمانه مهار شود، اگر غرب كشور را به بازارچه اقتصادي و مناطق آزاد اقتصادي كوچك تبديل شوند و دولت ساز و كار و بستر لازم را فراهم آورد، تهديدات مرزي به فرصت ها سياسي و اقتصادي تبديل خواهد شد، امروز بحمداله به يمن و توان نيروهاي توانمند نظامي و با وضعيت عراق مرزهاي نا امني نداريم، مرزهاي ما در اين سال ها از امن ترين موقعيت برخوردار بوده، لذا ضرورت نگاه پيشگيرانه و برخورد آگاهانه با معضلات مرزي را مي توان به شكلي ديگر حل نمود.
مردم مرزنشين همواره پاسداران صديق و صادق نظام ، انقلاب و ايران بوده اند، لذا براي اين مردم بستن مرزها جز خسران ثمره اي ندارد اگر موقعيت و بستن مرزها دغدغه‌هاي اقتصادي و قاچاق است بايد در كنار اين ديدگاه با قاچاقچيان عمده مبارزه نمود، و در عين حال دغدغه ( نان شب) كوله بران را فداي نگاه كلي به موضوع قاچاق ننمائيم، در اين وضعيت بايد اصولي با دقت و با محاسبه عمل كنيم . بحث كوله بر با قاچاقچيان بحثي منفك و جداست و براي اين موارد راه فقط بستن مرزها نيست كما اينكه قاچاقچيان در همه حال از مرزهاي بسته اجناس خود را وارد مي كنند بلكه بايد با راهكار انديشي از بحران هاي ساختگي جلوگيري نمود و مرزهاي بسته ، دست نياز كوله بران، را نيازمندتر مي كند و جسارت قاچاقچيان را بيشتر ، پس انديشه ورزي كنيم و با تدبير و تنوير و تبيين حقايق به مبارزه با ناهنجاري ها برويم.
يا علي
Share/Save/Bookmark