توصيه مطلب 
 
کد مطلب: 49406
يکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۲۶
اشتغال حلقه مفقوده
(ليلي زن بود يا مرد)؟!
آقـاي استـاندار اينهـا را ميخـواني؟
(ليلي زن بود يا مرد)؟!
به گزار خط نیوز؛
آقاي استاندار ، جناب بازوند با سلام
يا زمان زود مي گذرد يا ما خيلي در فشاريم، شلاق گذشت زمان و بيكاري را بر دوش جان حس مي كنيم، هنوز از سوي شما نه مسئولي بركنار شده و نه كسي عزل گرديده ، همه با قدرت و صلابت بر پست هاي خويش مستقرند، و بالابي گري و نماينده بازي، روش معمول و معقول سياست ورزي، هستند و مانده اند، دولت هم كه شما نماينده اوئيد تقريباً به مطالب گوش فرا مي دهيد، گوش فرا دادن با شنيدن و تأثير داشتن تفاوت ماهوي با شنيدن دارد مرحوم شهيد مطهري در تفسير ( فبشر عبادالذين يستمعون القول ويتبعون احسنه) در كتاب تعليم و تربيت اسلامي مي فرمايد كه مراد قرآن در يستعمون يعني شنيدن و بها دادن است اگر قرار باشد يك گوش در ، و ديگري دروازه باشد لفظ
( يسمعون) را بكار مي برد، يعني فقط شنيدن صرف بدون عملكرد به نظر مي رسد برخي دولتمردان با تدبير دولت (مكرم) و معظم ( تدبير و اميد) دقيقاً مصداق
( يسمعون) است فقط بهترين مديرانش مي شنوند، البته اين خواص مديران ارشد و فهيم و آگاه آن است كه مي شنوند، ولي اكثر قريب به اتفاق ( مديران رده) ( ارشد) اين دولت مكرم، ( داراي ثقل سامعه سياسي اند) ( و هم به الزايمر عدم پاسخگويي) مبتلايند، و هنوز هم در عالم سياست براي اين دو بيماري سياسي درماني اورژانسي و يا قطعي ايجاد نشده، سندرم وعده و شعار هم الاماشاء‌الله.
آقاي استاندار، اصولاً جواب ندادن در بطن خود دو عامل يا حامل دارد. ( يا جوابي ندارند) و يا اينكه ( شأن خود را براي پاسخگويي در مقابل طرف سوال كننده ( برتر)
مي دانند، در نظام جمهوري اسلامي اگر به قول آقاي رئيس جمهور ( معصوم نداشته باشيم) و همه داراي نقدند، حتماً بايد براي نقد هم پاسخ داشته باشد حالا ما از شما مي پرسيم براي آناني كه استان را به اين مصيبت مبتلا نموده و الان مديريت بخش هاي كلان صنعت و كشاورزي را در اختيار دارند شما چه كرده ايد.
آقاي استاندار :
براي جهاد كشاورزي ناتوان يا عليل، فرسوده، سياست زده و در عين حال داراي ضعف چه كاري انجام داده ايد، آمار و ماتريس سازي‌ها، و زحمات و رنج كشاورزي را به حساب خود گذاشتن، مبادا شما را بفريبد، جهاد كشاورزي استان كرمانشاه با تمامي احترامي كه براي كارشناسان و نيروهاي توانمند و مظلوم آن قائليم از مديريت بحراني آن چه دفاعي داريد؟! كدام يك از نمايندگان پشت اين جريان ايستاده است، سري به مناطق سردسيري و گرمسيري كرمانشاه بزنيد خيل جوانان بيكار اين رشته مي توانند استان را احياء كنند و به آن رونق را برگردانند چه فكري كرده ايد؟!
كو برنامه اي كه اين بخش را كه داراي توانايي ها بالقوه است به فعل درآورد، راستي يك فراخوان از آناني كه
مي توانند طرح‌هايي داشته و يا دارند و در خلوت خانه سياسي و اتاق اشباح اين اداره خوابيده خبرداريد، كاش يك فراخوان از منتقدين بخش كشاورزي استان بدهيد تا متوجه شويد موضوع چيست.
آقاي استاندار:
ميزان صنايع تعطيل و نيمه تعطيل ، ورشكسته و زنداني ، و فراروي استان را دربياوريد من از آمار سازي متنفرم ، آمارهاي ساخته سوخته ولي مردانه يه هفته سري به شهرك‌هاي صنعتي استان بزنيد يا (7) روز را براي هفت شهر بگذاريد، يقين دارم كه حتماً متأثر خواهي شد، حتماً در دل به عوامل اين نابساماني نفرين خواهيد كرد.
آقاي استاندار:
قدم رنجه كنيد به سطح شهر برويد گمنام و بي نشان ، بي خدم و حشم، از دست فروش‌ها كه جانشان از اجرائيات به تنگ آمده، مدارك تحصيلي شان بپرسيد. از مدارك آنان تعجب خواهيد كرد، حالا از بزن و بكوب اجرائيات هم بگذريم، برخي از اين ها با مبلغي اندك با تدبيري اندك تر شاغل خواهند شد كه بحمداله در استان ما مديراني ، نه تدبير را داشته اند و نه مبلغي را تخصيص داده اند، فقط اجرائيات بپاكن خوبي هستيم.
آقاي استاندار:
استان اين پتانسيل را دارد كه اگر جلو خود مختاري برخي بنگاه هاي اقتصادي و بانك‌ها گرفته شود فقط با اتكا به ( داشته هاي استان) بسياري از مشكلات حل شود منابع عظيم خفته در خسروي و قصرشيرين، منطقه آزاد اسلام آباد، منطقه آزاد تجاري در شهرهاي جنوبي استان، نيروهاي جوان توانمند و توانا، منابع قوي و منحصر به فرد، را با يك كارگروه قوي بيازمائيد، مردان سياست اين استان را ازنيروهاي همسو با دولت خودتان ولي مدبر و مدير بگماريد، اين نيروهاي ( سفارشي، اكبند، نماينده محور) را حذف كنيد، نيروهاي ( اشتغال محور) ، ( مردم شناس) ،( متدين) ،( دست پاك) ،
( اهل تدبير)‌ را استخراج كنيد و بكار بنديد.
( براستي اين ها را كه من مي نويسم شما مي خواني) يا اينكه فرداهم بايد اثبات كنيم و يا شما هم سئوال كنيد
( ليلي زن بود يا مرد) در آخر موضوع را بايد شاهد
باشيم.
Share/Save/Bookmark