توصيه مطلب 
 
کد مطلب: 63914
چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۲۶
رسا کاندیدای اصلح را معرفی می کند
رسا کاندیدای اصلح را معرفی می کند
با جمع بندی انجامی و در جهت همگرایی اصولی با نیروهای انقلابی استان کرمانشاه. مجموعه رسانه ای رسا، نامزدهای ذیل الذکر را به عنوان اصلح معرفی می نماییم.
1- دکتر ابراهیم عزیزی
2- دکتر عبدالرضا مصری
3- دکتر محمد رشیدی
از مردم شریف استان تقاضا دارد برای این امر مهم و سرنوشت ساز همسو و هماهنگ این عزیزان را برگزینند.
گروه و موسسه رسا
Share/Save/Bookmark