توصيه مطلب 
 
کد مطلب: 52186
چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۳۵
دکتر محمدرضا حبيبي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي کرمانشاه
به دنبال نخبگاني هستيم که پشت در مانده اند!
محمدرضا حبيبي فرهيخته اي جوان از دانشگاه آزاد است که سياست مداران مي گويند سياست زده شده است، روساي دانشگاه در گذشته دور و نزديک تر وابستگي هاي داشته، مشي مردمي آن در هاله اي از تب و تاب هاي سياسي فروکش نموده در آن نيروهايي وجود داشته يا دارد که با مشي مردم، روش مردم و حتي روش هاي علمي مطابقت ندارد. تحولات اخير دانشگاه آزاد را هم همين را مي گويد، نگارنده اعتقاد دارد در بستر نامتوازن سياست هاي دولت ها دانشگاه آزاد حيات خلوت سياسي جرياني خاص بوده که گرايش معني داري نسبت به ارزش هاي منبعث از احزاب به خوبي در آن شاخ و بال نگسترانيده و کميت هاي سياسي و اقتصادي و حتي انتخاباتي بر آن تاثير گذاشته است بدون تعريف و تعارف دانشگاه آزاد يک کلوپ سياسي را تداعي مي کند. تحولات اخير دانشگاه آزاد بعد از انتصاب دکتر ولايتي، تحولات معني داري شده است گرچه تا قله اين راه که دانشگاه بتواند بر موازين علمي و سياسي و اقتصادي، ولايت باوري بچرخد راه طولاني در پيش دارد. دانشگاه آزاد سال هاي سال بدون حفاظت و نظارت در اين کلوپ سياسي فعاليت داشته و تحولات جديد را نمي خواهد بپذيرد، آنان که در اين شرکت سهامي، سهامدار سود و سهام بوده و خلوت خانه خود را در خطر مي بينند امروز در دل همين مرکز علمي فعاليت غير علمي و سياسي دارند و براي ماندن بيشتر و استفاده از تمامي ظرفيت ها تلاش مي کنند. امروز دکتر حبيبي با پيشينه استاديار، عضو هيات علمي دانشگاه و رياست سازمان نظام مهندسي داراي شايستگي هاي فراوان مشاغل گذشته ديگر بايد سعي خود را به عنوان نيروي منصوب و منتسب به ولايت، تسويه حساب با اصحاب حيات خلوت ويژه خواري ها و ياران نابسامان، سامان ماضي زده نموده و از سوي ديگر افق مديريت ولايتي را در عرصه خدمت فني و آموزش و تطبيق با اصول علمي تدارک ببيند، راه صعب و سخت و دشواري که هم موافقان و هم مخالفان جدي دارد، در اين راه بايد دکتر حبيبي راه خود را از نيروهاي متعلق و متملق جدا کند و با قاطعيت و قدرت و با مديريت آرام سنگ پاره هاي مسير راه را بر دارد. مديريت جوان دانشگاه بايد بداند به تعداد جلسات سازندگي، مخالفين جلسات براندازي را تدارک ديده اند البته شايد مشي برخورد شخص ايشان نباشد، سهامداران ايام ماضي، و سهم خواهان گذشته انديش در تقابل با اصل موضوعيت و مديريت و تفکر ولايت انديشي به ميدان مي آيند، گرچه ظاهر آن اصلاح باشد. براي دکتر حبيبي در حوزه دانشگاه و تعهد به آرمان هاي انقلاب و رهبري و خدمت به مردم و خالصانه به ميدان آمدن آرزوي توفيق داريم.
به دنبال نخبگاني هستيم که پشت در مانده اند!
به گزارش گروه سیاسی خط نیوز؛
- دانشگاه آزاد را تعريف کنيد.
دانشگاه آزاد يک سامانه ي دانشگاهي است که باحدود 400 واحد و مرکز در کل کشور توسعه پيدا کرده است و يکي از بزرگترين دانشگاه هاي کشور و جهان مي باشد که خط آموزشي و پژوهشي را پيگيري مي کند، عام المنفعه است و يک دانشگاه خصوصي مي باشد و با توجه به بدنه اي که در حال حاضر دارد، بزرگترين دانشگاه حضوري دنيا محسوب مي شود. با توجه به تعداد اعضاي هيات علمي و دانشجويان و مراکز و واحدهايي که اساساً در کشور وجود دارد، تقريباً 80 تا 100 کيلومتر مربع در ايران نقاطي است که مي شود متصور شد براي مرکز و واحدهاي دانشگاه آزاد.
به صورت متوسط اگر دشت کويري کشور را کنار بگذاريم تقريباً در هر 80 کيلومتر مربع ما يک مرکز يا واحد دانشگاهي داريم که يک سامانه بسيار بزرگ است.
- امروزه چه مبحث نرم افزاري در حوزه علم مد نظر دانشگاه آزاد است؟
پيرو رهنمودهاي مقام معظم رهبري، يک جنبش نرم افزاري بايد داشته باشيم و به دنبال راه هاي جديد باشيم، خب دانشگاه هم با تغيير رويکردي که در سال هاي گذشته داشته به دنبال يک راه جديد است و اصولاً مسيري که 40 سال، دانشگاه آزاد چند روز پيش 36 ساله شد ما تقريباً 3 دهه را پشت سر گذاشتيم و در دهه چهارم هستيم، اگر دهه اول را دهه استقرار بگذاريم که بحث کميت و توسعه فضاي فيزيکي، دهه دوم را تجهيز دانشگاه و خريد لوازم و دهه سوم را توليد علم و دهه چهارم اساساً بحث کيفي سازي کار و پژوهش محوري است و اين که شعار ما در جنبش نرم افزاري در عرصه آموزش و پژوهش اين است که اساساً مساله محور باشيم و به دنبال اقدامات کاربرد محور به عبارتي به دنبال حل مسائل و معضلات و دغدغه هاي مردم باشيم.
به اين ترتيب عمل خواهيم کرد که در مقوله پژوهش شرايط را تسهيل کنيم، ارتباط با صنعت را خيلي جدي بگيريم، دانشجويان علمي را که مي آموزند معتقدم که بايد آزمايش کنند و بايد غير از مسايل در کارهاي علمي و کارآموزي و آزمايشگاهي خيلي قوي باشيم، مرکزتحقيقات را مي خواهيم توسعه دهيم، مراکز رشد را داريم، اساساً توسعه مي دهيم و در اين مقوله آموزش، مي خواهيم پژوهش را قوي تر از آموزش ببينيم، در مسائل فرهنگي و دانشجويي مي خواهيم کرسي هاي آزاد و تشکل ها و نهادها و انجمن هاي علمي دانشجويي را فعال کنيم. اين ها از جنبه هويت دانشجو است و حس مطالبه گري دانشجو را از منظر کلي قوي مي کند و مي خواهيم کاري کنيم که اين سفير ما به ترتيبي از آن شرايطي که در ذهن دارد ودر خيلي از جاها احساس سردرگمي دارد، بيرون بيايد و هويت اصلي را به دانشجو بدهيم.
- براي جذب در اين دانشگاه چه اقداماتي لازم است؟
هيات علمي يک داستان طولاني دارد. از جنبه اي که چطور دانشگاه شروع به جذب هيات علمي کرده و تغييراتي که در اين عرصه بوده، سالي که در آن هستيم و البته دو سه سال اخير به اين ترتيب است که يک سامانه وجود دارد که اعضاي هيات علمي بايد در آن سامانه ثبت نام کنند يک فراخوان کلي داده مي شود، البته ابتدا دانشگاه ها نيازهاي خود را با توجه به رشته هايي که دارند و توسعه هايي که مي خواهند بدهند، خصوصاً عرض کنيم که توسعه هاي اين رشته ها مانند قديم نيست، يعني ما به دنبال رشته هايي نيستيم که دردي را از دردهاي جامعه دوا نکنند، ما به دنبال رشته هاي بين رشته اي هستيم، رشته هايي که واقعاً کاربرد محور هستند، از اين رو اين سامانه توسط دانشگاه مربوطه در رشته هاي خاص تيک مي خورد و فراخوان توسط دانشگاه داده مي شود در آن سامانه مراکز و واحدهايي هستند که متقاضيان مي توانند در آن جا ثبت نام کنند بسته به سطح دانشگاه از نظر جامع و تشکيلاتي بودن در بعضي از جاها امکان دارد که دانشجوي دکترا نيز پذيرفته شود، اما در عمده واحدها و مراکز به اين ترتيب است که دانشجو بايد حتماً دفاع کرده باشد و وارد سيستم جذب شود.
اين اولين مرحله است ثبت نام، صلاحيت هاي علمي و عمومي در دانشگاه توسط کميته هاي مختلف که کميته هاي جذب و صنعت عمومي هستند مصاحبه انجام شده و بعد از تاييد پرونده شخص به تهران و به سازمان مرکزي فرستاده مي شود و بعد از آن يک سري تاييدات مي خورد و پرونده بر مي گردد و در صورت قبولي اين مسير حکم ابتدايي به صورت شرايط پيماني و بعد مراحلي که ارتقاهاي مختلف است.
عرض کنم که دانشگاه به دنبال نخبه گرايي است و يکي از شعارهاي ما مساله محوري و نخبه گرايي مي باشد و واقعاً به دنبال اعضاي هيات علمي هستيم که نخبه هستند و شايد شرايط آن ايجاد نشده است که بتواند بدرخشند. در تيرماه به احتمال بسيار بالا سامانه باز خواهد شد و دوستان مي توانند در آن سامانه ثبت نام کنند و مراحلي که عرض کردم را طي نمايند.
- براي دانشجويان دانشگاه چه خدمات رفاهي داريد؟
ما زير مجموعه اي از وزارت علوم هستيم رفاهيات براي دانشجويان چه در دانشگاه دولتي و چه در دانشگاه آزاد فرقي نمي کند، ممکن است که در بعضي واحدها و مراکز اين محقق نشود، ولي در هر صورت شرايط به نحوي است که رفاهيات براي همه دانشجويان ثابت است. اعم از سوبسيدي که در بحث سلف سرويس مي گيرند، بحث صندوق رفاه وام هاي دانشجويي، وام هاي وزارت علوم و تسهيلاتي که در اختيار دانشجويان قرار داده مي شود، بحث کتابخانه ، سرويس دهي هايي است که دانشگاه موظف است در آن عرصه شرايط لازم را براي دانشجو اعمال کند، مانند گسترش خطوط اينترنت و... که به آموزش و رفاهيات واقعي دانشجو بر مي گردد.
يک سري اصول اوليه هم هست که يک کلاس خوب يک سطح مناسب آموزشي و پژوهشي دسترسي به نشريات و مجلات حرفه اي در دنيا چه به صورت الکترونيکي و چه به صورت سامانه هاي رايج در دانشگاه و چه به صورت سايت هاي اينترنتي که معمولاً بعضي از اين ها يوزر و پسورد خاصي دارند که دانشگاه آن ها را در اختيار دانشجويان در مقطع مختلف کارشناسي و کارشناسي ارشد و دکترا قرار مي دهد. خوابگاه هم معمولاً يکي ديگر از رفاهياتي است.
- بسط و گسترش دانشگاه چه پيامدها و تبعات و چه فايده اي براي دانشگاه دارد؟
دانشگاه در دهه هاي قبل شايد به دليل نيازي که داشته عمدتاً گسترش کمي را مد نظر قرار داده. يک مقدار هم سياست هاي خاص استان و شهرستان ها نيز قاطي شده و نياز يک شهرستان به اين نحو بوده که در واقع در آن شهرستان يک مرکز يا يک واحد تاسيس شود ولي در خيلي از جاها واقعاً نياز سنجي ها با آسيب شناسي خيلي خاصي صورت نگرفته و ما معتقديم که در بعضي از جاها اين توسعه ها کمي مي توانست به شکل ديگر صورت بگيرد. امروزه بايد توسعه کمي را کنار گذاشته و به دنبال کيفي سازي کار باشيم و يکي از شعارهاي ما کيفيت بخشي به سامانه آموزشي است که معتقديم جاي کار بسيار زياد دارد و اگر اين رويه گسترش کمي ادامه پيدا مي کرد که سياست هم بر اين است که توسعه کمي وجود نداشته باشد، حتي در حوزه هاي عمراني در يک دانشگاه نه به عنوان مرکز، يک واحد جديد، به اين شکل است که ما مراکز و واحدها را با شرايطي حفظ کنيم به خاطر اين که در آن جا ايجاد اميد شده، چه در سطح دانشجويي چه در سطح کارمندي و هيات علمي ولي از آن به بعد کار را کيفي کنيم.
اگر توزيع دانشگاه ها مطابق جمعيت رو به رشد و جمعيت دانشجويي که 12:00 آينده براي دانشجويي است نباشد، ما ضربات زيادي خواهيم خورد که قطعاً تا اين پايه هم ضربات زيادي خورده ايم که اگر دقت کرده باشيد، ما باحدوداً 80 ميليون نفر جمعيت، نزديک به 280 مرکز و واحدها دانشگاهي داريم (کل دانشگاه هاي کشور) که اين نسبت به خيلي از کشورها بسيار زياد است.
اين رويه رويه اي بوده است که يک مقدار بايد پوست اندازي کند و باز مهندسي شود، اين موضوع خيلي مهم است که ما مجدداً ببينيم که در کجا کار کيفي سازي را انجام بدهيم، در کجا شرايط يک نحو ديگر برمي گردد و ديگر به دنبال دانشگاه جديد و توسعه کمي نباشيم. بايد کار را کيفي کنيم تا ضرباتي که در خيلي جاها وارد شده را جبران نماييم.
- مبحث بعد خوابگاه هاي دانشجويي است براي سلامت اين مجموعه چه تفکري وجود دارد؟ سلامت بهداشتي و اخلاقي؟
معاونتي در دانشگاه به عنوان معاونت دانشجويي و معاونت فرهنگي وجود دارد که يکي از مديريت هاي کلان ما مديريت دانشجويي است و زير مجموعه آن بحث خوابگاه ها است که ما در اين بخش با توجه به اين که معتقديم که دانشجوها امانت هايي هستند که به دست ما سپرده شده اند، به همين علت در اين بخش بسيار عميق عمل مي کنيم، چه از نظر کنترل هايي که در خوابگاه هاي مختلف چه پسرانه و چه دخترانه انجام مي شود، قطع به يقين مسئولاني که در آن بخش هستند برنامه هاي خاص خود را دارند و در همه اين قسمت ها عملکرد خوبي داريم.
خوابگاه خواهران، نزديک به دانشگاه است و چه بلوک خوب است، در بازديدهايي که داشتيم از نظر کيفيت در بعضي جاها يکسري چالش ها باشد ولي واقعاً کنترل هاي خوبي داريم و باور اصلي ما اين است که تا جايي که مي توانيم موضوع را پيگيري کنيم.
- در رشته هاي پزشکي چه پيشرفت هايي داشته ايد؟!
صحبت هاي اوليه نيز در تهران انجام شده و ما با توجه به رايزني که با عوامل وزارت بهداشت انجام داده ايم، آن ها آماده هستند که مقدمات اوليه تهيه شود ولي متاسفانه مساله اين است که سرمايه اي را که بايد براي رشته پزشکي بگذاريم، بسيار زياد است و دانشگاه در سال هاي اول بايد هزينه ي زيادي را کنار بگذارد براي اين کار و اين است که تمايلي در خيلي از استان ها به رشته هاي پزشکي وجود ندارد، چون يک مقدار زيرساخت آن خاص است، اما يکي از اهداف ما براي خدمت رساني به مردم و اين که يک دانشجوي کرمانشاهي به شهر ديگري نرود، واقعاً يکي از اهداف شخص خود بنده است با توجه به اين که ما زيرساخت بسيار خوبي داريم و بستر خوبي براي توريسم پزشکي داريم به دنبال اقدامات بهتر و موثر باشيم.
- بي پرده بگوييد حقوق استاتيدتان چقدر است، خودتان چقدر حقوق مي گيريد؟
در دانشگاه بسته به اين که هيات علمي مربي است يا استاديار يا دانشيار يا در سطح بالاتر استاد است، يک سري ضرايب و فاکتورهايي هست که تعلق مي گيرد به طور متوسط يک استاديار نزديک به 5 ميليون تومان در ماه با توجه به سقف ساعتي حقوق ايشان است بنده هم با يکسري اضافه کارها و حق سرپرستي نزديک به9 ميليون تومان، 4 ميليون تومان مازاد بر 5 ميليون تومان حقوق بنده است. البته کسي که دانشيار يا استاد باشيد قطعاً ارقامي که عرض کردم اوريجش را به سمت بالا مي برد.
- يکي از موارد مورد بحث برخوردهايي است که توسط برخي واحدها با دانشجويان صورت مي گيرد چقدر صحت دارد؟
من کتمان نمي کنم خيلي از مراکز و واحدها يکسري عملکردهاي خودسرانه انجام شده، چيزي که در برخي واحدها بوده که يک واحد قرار بر اين بوده که کلاس داشته باشد به عنوان مثال امروز تشکيل شود، اما در روز ديگر تشکيل شده است يا اين که در يک جايي به يک نحوي به مراتبي به دانشجو قول داده شده و آن دانشجو جذب شده، ولي آن رعايت نشده، اين ها وجود دارد من کتمان نمي کنم، ولي قطعاً تمام واحدها و مراکز کنترل مي شوند، بايد گزارش ماهانه بدهند، حضور روساي دانشگاه ها تقريباً به صورت روزانه کنترل مي شود.
- در مورد شهريه ها و رشد تساعدي چه مي گوئيد؟!
در چند دوره اخير افزايش شهريه وجود نداشته و رقم شهريه همان رقمي بوده است که در طول دو سه سال اخير بوده است و اين ها بخشنامه اي و طبق ضوابط و قوانين است و آن را سازمان مرکزي در جلساتي که در هيات رئيسه و شوراي دانشگاه و جلساتي که مي گذارند با توجه به تجميع جهاد و بحث رکود و تورمي که در جامعه هست اين ابلاغ مي شود و ما مطابق آن ابلاغ عمل مي کنيم.
بحث دانشجوهايي که ضعيف هستند، مي توانند در شرايط خاص مي شود از کمک هايي که از خيرين کميته امداد و ... گرفته تا بحث تخفيفاتي که به دانشجوياني که شرايط خاص دارند تعلق مي گيرد و يا دانشجوياني که نخبه ورزشي و آموزشي هستند، بحث خانواده هايي که چند دانشجو دارند اين ها مواردي هستند که تخفيف هايي به آن ها تعلق مي گيرد ما قبلاً سخت نگرفتيم و نخواهيم گرفت. همين الان طلب بسياري از دانشجوها داريم ولي با اين وجود باز هم کنار آمديم. هم در دستور کار ماست و بحث مهلتي که به دانشجوها مي دهيم و در ابتدا آن رقم را درصدي شروع کرده و در انتهاي ترم و حتي در ترم هاي بعدي مجموعه مواردي است که در نظر گرفت و براي دانشجويان خاص مي شود بيشتر لحاظ کرد.
- آيا دانشگاه يک کلوپ سياسي بوده يا يک تغذيه گاه سياسي براي افراد يا حيات خلوت؟
من معتقد هستم که نقدي که انجام مي شود بايد منصفانه باشد، زيرا باعث پيشرفت است من مناظرات را کتمان نمي کنم، اما در خيلي از موارد بهترين فرصت است که از آن استفاده شود و به سمت تهديد کشيده نشود. خيلي از ماها حوزه هاي مختلف با هم در تفسير خيلي موارد مثلاً بودجه ها (در بودجه فرهنگي اين که متولي کي باشد و...) ممکن است اختلاف نظر وجود داشته باشد اما من اجازه اختلاف ديدگاه را نخواهم داد، اما اختلاف تفسير وجود دارد.
ما معتقديم که دانشجو بايد مطالبه گر باشد، آزاد انديشي هم مد نظر حضرت آقا بود يکي از عواملي است که در دستور کار قرار داده ايم. من معتقد هستم که اگر مطالبه گري در دانشجو وجود نداشته باشد و اين سفير خاموش باشد، چرخ دانشگاه در آينده نخواهد چرخيد، اما قطعاً بايد کنترل شده باشد. ما يک سري خطوط قرمز را تعريف مي کنيم و در آن خط طبق قوانين و رايط و سياست هايي که در کلان دانشگاه ها در بالا تعريف شده که عرض کردم، اين سياست ها بسيار تغيير کرده. دانشجو مي تواند بيايد فعاليت سياسي داشته باشد معمولاً منوال بر اين است که ما يک سري تشکل داريم که در حال حاضر سه تشکل رايج در دانشگاه وجود دارد و مي توانند و بايد فعاليت سياسي داشته باشند.
در کنار اين انجمن اگر نهادهاي ديگر دانشجويي وجود داشته باشد آن ها مي آيند و کار فرهنگي انجام مي دهند اين است که آن قسمتي که فعاليت سياسي انجام مي شود معمولاً بسيج دانشجويي است و تشکل ها که شاکله هاي خاص دارند انتخاباتي هستند و مي توانند و در محوري که عرض کردم سياست هاي کلان دانشگاه از بالا متصل شده و ما آن را پيگيري مي کنيم کار و فعاليت سياسي انجام مي دهند.
- کميته انضباطي در دانشگاه آزاد چقدر فعال است؟
يک واقعيت هست و اين واقعيت را نمي شود کتمان کرد که کميته انضباطي عمدتاً يک کار غير موثر را پيگيري کرده شما فرض کنيد کسي که به کميته انضباطي
مي رود (به هر علتي) و در آن جا به هر علتي توبيخ انضباطي مي شود و ... ما آن شخص را به عبارتي تنبيه مي کنيم، ولي عمل شخص را فراموش مي کنيم و به نظر من براي تاثير گذاري بايد ابتدا و به صورت ارشاد محوري عمل بشود. اين ارشاد محوري بايد به گونه اي باشد که ما وقت کافي براي دانشجو بگذاريم و دانشجو پرزنت و آگاه سازي شود، بعد از اين اگر خطوط قرمز را رد کرد به صورت تحکمي وارد عمل شويم اين تحکمي هم صرفاً در کميته هاي انضباطي به شکل حجيمي است و من به شخصه اين شکل را قبول ندارم و در اصلاح اين سيستم هستيم که از ارشاد محور به سمت سيستم تحکمي برويم.
آن تحکم هم بايد براي عمل دانشجو باشد نه خود دانشجو، دانشجويي که به اشتباه در يک آزمون يک برگه تقلب را به همراه مي آورد، آن عمل هم به نحوي بايد نکوهش بشود که آن نکوهش عمل کاملاً براي دانشجو توجيه شود و من عملکرد کميته انضباطي استان کرمانشاه را قبول ندارم من معتقدم که اگر قرار است تنبيهي انجام شود، اين تنبيه اثرگذاي باشد و تاثير آن را ببينيم.
- به چه دليل دانشگاه آزاد با نيروهاي مومن و انقلابي سرناسازگاري داشته؟ آيا اين روش ادامه دارد؟
سياست جديد دانشگاه تغيير کرده با توجه به رويکرد آقاي دکتر ولايتي به عنوان رئيس هيات امنا که خط مشي است که مقام معظم رهبري به نظر من يک پوست اندازي در دانشگاه وجود خواهد داشت اين تحول بايد جدي تر به آن رسيدگي شود. ممکن است در بعضي از جاها مناجات سياسي که من آن را کتمان نکنم بستري را براي اين چيزي که شما مي فرماييد آماده کرده باشد، ولي اين ديگر وجود ندارد ما به دنبال نخبه هايي هستيم که اين ها پشت در مانده اند، در خيلي از جاها و اين شرايط به دلايل مختلف بوده. جنبه ي سياسي هم ممکن است باشد، اما در حال حاضر وجود ندارد. ما به دنبال نخبه هايي هستيم که از هر طيفي بيشترين اثر را براي دانشگاه داشته باشند و چرخ به گل نشسته در برخي جاها را به حرکت در بياورند.
- شايعات پيرامون مباحث عمراني دانشگاه آزاد حقيقت دارد، چرا از نيروي مومن و عالم کمتر استفاده مي شود؟
حوزه عمراني چون رشته خود من هم بوده است، متاسفانه در خيلي از جاها به دليل صورت وضعيت هايي که نوشته مي شود به دليل نرم مالي زيادي که در آن وجود دارد، شبه برانگيز است. حوزه معاونت عمراني از يک سري دستگاه هاي نظارتي کمک
مي گيرد. پيمانکار هم براي سود خود مي آيد و اين جا معمولاً يک سري مشکلات ايجاد مي شود از جنبه اي که ممکن است زد و بندهايي بين سيستم پيمانکاري و سيستم نظارتي باشد. خصوصاً در توسعه هاي فيزيکي که معمولاً ما به آن خاک بازي مي گوييم. با خاک برداري يا کاتوفيل در اين عرصه شرايط به نحوي است که ممکن است نظارت سخت تر شود و مقوله هايي که اين چنين راجع به آن صحبت مي کنند، خيلي نمي توان يک طرفه اين ها را قضاوت کرد.
ما تقريباً هر چند ناظراتي داريم که از سازمان مرکزي (از تهران) مي آيند و در کل
حوزه ها (چه عمراني، چه فرهنگي و چه دانشجويي و ...) کنترل مي کنند اسناد را بررسي مي کنند و خوشبختانه شرايط به نحوي است که اگر مشکلي هم وجود داشته باشد رسيدگي مي شود.
ما متاسفانه نظم خوبي نداشتيم و اين را بايد قبول کنيم چه در آموزش، چه در پژوهش و چه در امور مالي نظم مشخصي وجود نداشته البته اين موضوع به دست اندرکاران به شکل مستقيم بر نمي گردد، بعضي مواقع شرايط به گونه اي است که ما مجبور به عواملي که عوض کردم مي شويم ولي هدف اصلي و سند راهبري که ما به عنوان چشم انداز در نظر گرفته ايم اين است که در تمام عرصه ها بايد منظم باشد و تا جايي که در توانمان است، طبق اين يک دهه شعاري که داده مي شود و توسط مقام معظم رهبري بارها به آن توجه شده، بحث اقتصاد مقاومتي است. ما يک دهه است که داريم شعار اقتصاد مقاومتي مي دهيم و تا جايي که در توانمان است بايد صرفه جويي کنيم و در اين عرصه منظم باشيم، چرا که درآمد ويژه ما از دانشجو است و هدف براين است که درآمدهاي غيرشهري را زياد کرده و دانشگاه اين زيرساخت را دارد که درآمد غيرشهري را زياد کند و ازطريق پژوهش توليد ثروت نمايد.
ما اين کارها را انجام داده ايم که البته اين يک مقدار ممکن است زمان ببرد ولي ما مکلف شديم که 10 درصد درآمدمان غير شهري باشد. من معتقد هستم که اين دانشگاه با توجه به شرايطي که داشته متعلق به مردماست چون مردم دانشگاه را به اين سطح رساندند و دانشگاه تعلق به يک شخص خاص نيست.
ما بايد به روايت هدايت کننده ي سياست هاي کنوني باشيم، قطع به يقين در استان ها اين شرايط مختلف است در کرمانشاه به دليل سطح اقتصادي پايين ما دچار مشکلات زيادي شديم، اميدواريم که خدا به همه ما کمک کند، با برنامه ريزي صحيح و وقتي که براي دانشگاه بگذاريم، من هميشه گفته ام که معاونين از اتاق هايشان بايد بيرون بيايند، ما بايد به دنبال راه جديد باشيم و به دنبال يک فکر نو باشيم و خوب ببينيم و خوب بشنويم که بسيار مهم است و مي توانيم از اين راه ضعف هارا بشناسيم، بعد از آسيب شناسي و تصميم سازي، انشاءالله تصميم گيري کنيم.
اجازه بدهيم من خيلي صريح راجع به اين موضوع صحبت نکنم و خود مردم قاضي اين موضوع باشند هر چند که قضاوت کار هيچ انساني نيست، ولي من اين را عرض کنم که رويه هر چيز که بوده عوض شده، رويه ما به هر ترتيبي که بوده که ممکن است در خيلي از جاها شکل هاي خاصي هم داشته باشد، در خيلي از استان ها رويه ها مختلف بوده ولي خوشبختانه رويه، رويه اي شده است که ما را به سمت مردم محوري مي برد يعني دغدغه ما حيات خلوت اشخاص خاص نيست، ما مي خواهيم به سمتي برويم که دغدغه مردم را شناسايي کنيم و به سمت و سويي برويم که پرچم داري علم ما طوري باشد که مساله مردم را حل کنيم نه مساله خودمان را.
من هميشه گفته ام که بمانيم تا کاري کنيم، نه اين که کاري کنيم که بمانيم. و واقعاً رويه اگر بر اين بوده که کاري کنند که بمانند ما آمده ايم بمانيم تا کاري کنيم و از وجاهتمان بابت صندلي هايي که به امانت به ما سپرده شده بايد خرج کنيم.
من معتقدم که دانشگاه اگر بخواهد پيشرفت کند و طلايه دار اين پرچم باشد، ستادش را بايد خارج از دانشگاه و حتي خارج از استان بزند و ما مسائلمان را محدود به حل مساله خودمان در دانشگاه منتهي نکنيم و اگر معتقديم که مي خواهيم مساله محور باشيم، اگر مي خواهيم کاربر محور باشيم، اگر مي خواهيم اقدام محور باشيم، بايد ستادمان خارج از دانشگاه و خارج از استان باشد، حتي معتقدم که رسانه هاي ما که از زحمت کشان جامعه هستند وقتي موفقند که در يک استان ستادشان به تهران منتقل شود ما بايد به يک نحوي داد و مشکلات مردم را به گوش مرکز برسانيم و در اين راه هم ابزارها و قوانين زيادي وجود دارد، فقط بايد به يک نحوي سياست به کار گيري آن ابزار به نحوي شکل بگيرد و من معتقدم عملکرد جزيره اي در دانشگاه مشهود بوده هر حوزه براي خودش کار کرده و بايد از اين عملکرد دور شويم و بسيار مهم است که در اين مسير خسته نشويم، انشاءالله با اعتمادي که مردم به دانشگاه داشته اند اين اعتماد قوي تر شود و اگر اعتماد در خيلي از حوزه ها از دست رفته، کمک کنند چون اعتماد سرمايه ماست و اعتماد به ما اعتماد به نفس مي دهد واين اعتماد به نفس به يک ترکيبي پيشراني ما خواهد شد. و انشاءالله مردم کمک کنند که آن گونه که بايد عمل کنيم.
Share/Save/Bookmark