توصيه مطلب 
 
کد مطلب: 48414
شنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۱۳
استراتژي 4 درصدي؟!!
بـزن تـا بـرقصيـم
(هفت خوان بنفش)
شادي امري لازم و ضروري براي زندگي مردم است، اما با استفاده ابزاري و پوپوليستي از هر عنصري جاي مذمت دارد.
بـزن تـا بـرقصيـم
به گزارش گروه سیاسی خط نیوز؛ روز 14 ارديبهشت شاهد حركت نادري در برخي ستادهاي دولت4 درصدي بوديم كه عبارتند از رونمايي و كليد زدن رقص و پايكوبي در خيابان كه بر خلاف تمام هنجارهاي اجتماعي بود، اين روش و استراتژي جديد از تهران شروع و به ستاد حزب اعتدال و توسعه در خيابان گلستان كرمانشاه كشيده شد اين در حالي بود كه در همان روز اجساد معدنچيان، غريبانه هنوز دفن نشده بودند، جا دارد دولت 4 درصدي ها عملاً هنجار هاي ايجاد شده در سال هاي انقلاب را به بهانه رأي نشكند، اين هنجارشكني ها واين طريق رأي گرفتن، بزن تا برقصيم هيچگاه با آرمان هاي نظام همخواني ندارد.
مفسد اقتصادي پرچمدار تبليغات دولت 4 درصدي.
غلامحسين كرباسچي (سلطان اختلاس) بعد از توهين به شهداي حرم و جلوگيري از سخنراني در گرمسار اين بار در اراك حاضر شد تا براي دولت 4 درصدي تبليغ نمايد، به هر حال (پدر خوانده اقتصادي) حزب كارگزاران و گرداننده برخي نشريات زنجيره اي كه با خشم مردم ايران روبرو شده اينك پرچمدار تبليغات براي دولت 4 درصدي، تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل...
اين پول ها از كجا مي آيد:
تعداد ستادهاي دولت 4 درصدي در خيابان هاي شهر و در مناطق مرفه نشين نشانگر هزينه هاي سنگين و سرسام آوري است كه براي تبليغات در نظر گرفته شده است (ستاد بنريسم) دولت بنفش با ضرب و زور تبليغات، به كارگيري نيروهاي مسئله دار، و برخي چهره هاي اختلاسي مي خواهد به هر قيمت شده بربال امواج و افكار به كسب آرا بپردازد.
در اين ميان تعداد بنرهاي چاپ شده و در حال چاپ در مراكز تبليغاتي نشان مي دهد، علاوه به رقص، توهين به مقدسات، استفاده ازچهره هاي بدنام، استفاده حداكثري از تبليغات مدنظر است ولي جاي سئوال دارد اين پول هاي كلان از كجا مي آيد، جا دارد مسئولين ستاد بنفش ها جواب بدهند.
من سرهنگ نيستم... من سياستمداران خود شيفته هستم.
دامنه تخريب و برخورد با عناصر نظامي، و نيروهاي انقلابي در ستاد بنفش و اعتراض نيروهاي نظامي به اين ژست هاي سياسي ادامه دارد ستاد دولت 4 درصدي ها بايد بدانند، اولاً سرهنگ ها و نظاميان شريف اين كشور پاسدار حريم حرمت انقلاب بوده و با جان و خون از حريم اين نظام مقدس دفاع مي كنند اتفاقاً نقش سرهنگ ها، و سرداران در اين نظام بسيار بالاتر از سياستمداران ميلياردر خود شيفته است كه جاسوس بيگانه شدند جا دارد آقاي رئيس جمهور، حفظ حرمت كند و به حريم مقدس فرماندهان و نظاميان تعرض سياسي روا ندارد. اگر اين فرماندهان غيور در جبهه هاي نگهداري از شرف كشور نبودند معلوم نبود (رانت خواران) و حقوق بگيران نجومي، و اختلاس گران در پناه كدام كشور به دريوزگي ايستاده و يا سر نامباركشان دست كدام داعشي بود.
دفاع غير لازم از شجريان و فرهادي
4 درصدها؟!
خدا كند به گل شفيته و ترامپ، ملكه انگليس و عربستان نرسد.
دفاع ابزاري از اصغر فرهادي و شجريان آخرين حرفه رئيس دولت و معاون اول در مصاحبه دوم بود بعد از بحث آزادي و هسته اي، و اخراج بسياري از نيروهاي متعهد اين صنعت برتر و سكوت درباره وزيري كه شغل دخترش قاچاقچي (ببخشيد وارد كننده لباس است) كم كم اوضاع دولت 4 درصدي رو به افول مي رسد. به هر حال هنرمندان ايران جايگاه ويژه اي نزد مردم دارند ولي خدا رحم كرد يواش يواش بعد از اصغر فرهادي و شجريان كه شأن خاص خود را دارند اين دفاع غير لازم به افراد ديگر تسري پيدا نكرده و در همين حد بماند، بايد ترسيد كه نكند دفاع چنان خلط شود كه اين بار رئيس دولت و معاونش از گل - شيفته ، ترامپ ، رئيس دولت عربستان دفاع كنند، براي كسب رأي از توهين به امام رئوف، مدافعين حرم، آغاز شده خدا مي داند به كجا برسد.
موشك هاي ضد برجام.
رئيس دولت باز هم سخني در خور تامل گفتند كه
موشك هايي كه بر روي آن نوشته شده بود (اسرائيل بايد صحنه روزگار محو شود) موجب موضوعي است كه بر برجام تاثير گذاشته و نويسندگان اين نوشته قصد تضعيف برجام را داشته اند، اولاً رئيس دولت بايد مستحضر باشند اين جمله معروف حضرت (امام ره) بوده و دوم اين كه آرمان فكري و استراتژيك نظام برخورد قهري و قطعي با فرزند نامشروع آمريكا و انگليس است و سوم اين كه برجام چه گلي بر سر مردم زده كه آقاي رئيس جمهور از نام بردن رژيم صهيونيستي به هراس افتاده... جاي تاسف است كه چنين انديشه اي توسط رئيس دولت اعلام مي شود و عمق فاجعه را مشخص مي كند.
احمد شهيد نمي خواهيم، آقاي روحاني لطف فرمودند.
آقاي روحاني در آخرين مناظره اش در تمثيل فرماندار شهيده شاخص خانم مرجان نازقلچي به تبعيضات مختلف دو كشور اشاره داشتند با اين تفاسير كه رئيس جمهور كشور مدعي آن است ديگر احتياجي به احمد شهيد نيست. آقاي روحاني به كدام وعده خود عمل كرده كه به وعده اهل سنت عمل كرده باشد اين رفتار دوگانه رئيس جمهور قبلي از اين كه به دوگانگي بينجامد. نشانگر سيگنال رساني به دوستان آن سوي آب است. جا دارد رئيس جمهور محترم به خاطر جمع آوري آرا چنگ به روي ارزش ها و آرمان ها نينداخته و براي دشمنان و بوق هاي بيگانه سوژه سازي نفرمايند.
Share/Save/Bookmark