توصيه مطلب 
 
کد مطلب: 63985
سه شنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۲۷
كروناي سياسي در عرصه فرهنگ
( تا تو به داد من رسي ، من به خدا رسيده ام)
كروناي سياسي در عرصه فرهنگ
مطبوعاتي ها در فضاي كرونايي در سايت وزارت ارشاد چند خبر خوب دريافت داشتند. سهيه كاغذ سال 98 تا 25 ارديبهشت فرصت دارد تا اخذ شود و براي دريافت كمك ها به فلان سايت مراجعه فرمائيد و يا اين كه براي هنرمندان اقساط تأمين اجتماعي 3 ماه معوق شد، همه خبرهاي بسيار خوبي هستند اما يك اما دارد چهارمين ماه است كه هنرمندان و روزنامه نگارها ( هوا)‌مي خورند، هنوز از يارانه شندرغاز سال گذشته مطبوعات پرداخت نگرديده؟!، ياد آن تك بيت افتادم كه ( تا تو به داد من رسي من به خدا
رسيده ام) اما شرح ماجرا:
اول اين كه كاغذ سهميه سال 98، شندرغاز كيلو اگر هزينه مسافرت رفت و برگشت را براي شهرستاني ها محاسبه كنيم كاغذهاي اهدايي از بازار آزاد گرانتر است ، تازه اين اول ماجراست، وقتي نگاه به اوزان مي كني ، معني قطره چكاني را به خوبي درك مفرمايي، ولي تخصيص ها و ورود كاغذهايي كه در گذشته وارد شده و بانك بر آمد ( كه خواجه بمرد) بماند و بهتر است هيچ نگوئيم ننويسم كه به قباي آقايان برنخورد و از فردا از معاونت مطبوعاتي زنگ زده نشود كه آقا شما تذكر داريد، چرا به فلان ، فلان گفته ايد و براي پاره اي توضيحات لطفاً به اداره كل؟ يا تذكر كتبي مي دهيم اين است، و استغفرالله گويان از بستن دهان منتقدين،و سرنا از سرگشاد و اما چرا تو به فرمايان خود كمتر توبه مي كنند؟!
دوم به سايت مراجعه فرمائيد ثبت نام كنيد ، وام در راه است تازه بسم الله در خردادماه بعد از چهارماه شدن كرونا انشاء الله به زايمان نزديك كروناي دوم مي خواهي وام با ( 12) درصد دريافت كني و با اين سهميه كاغذ و گراني و چماق سازمان تأمين اجتماعي و حقوق نداشته و تبليغات بسته و يارانه صفر فردا حكم جلب به جرم ورشكستگي بيشتر به درب محل كار الصاق و سپس بايد لباس هاي قديمي است از كلكسيون خارج كني و در تاناكورا بفروشي تا اداي دين كني، از فردا هر چه حساب و محاسبه است در بانك ها بسته مي شود به جرم بدهكاري به سازمان خوش انصاف تأمين اجتماعي و ...
اين روي دوم سكه . گويا كروناي سياسي گرفته ايم يا گرفته ايد نفس مان بالا نمي آيد. تنگ نفس ما گرفته ايم از بي هوايي و بي پولي، يا اين كه مسئولين كروناي سياسي گرفته اند؟! كداميك.
Share/Save/Bookmark