به ليست دل تان راي بدهيد

29 بهمن 1398 ساعت 10:11


به گزارش گروه سیاسی خط نیوز؛ مردم کرمانشاه را مردمي غيور پاک سرشت، جوانمرد و صاحب انديشه مي دانيم. اين مردم در تمامي دوران انقلاب به بصيرت و تدبير ولي مظلوم و نجيب مي شناسيم، در كوران دفاع مقدس و بعد از آن همواره اين مردم نجيب پلکان نام و نان جريان هاي سياسي و اشخاص شدند تا با عبور از مردم برخي به آلاف و الوف برسند، خيل مديران غير بومي و غيرمسئول و مبصرهاي اعزامي از مرکز و جريان هاي هدايت شده مرکز نشين ها داستاني پرغصه است که از آن نمي شود به آساني گذشت امروز در عرصه انتخابات دو جريان حضور دارد، جرياني که همواره، از مديريت غيربومي، و وارداتي و گوش بفرمان و منافع محور در گذشته دفاع نموده و جرياني اصيل و انقلابي که هميشه مدافع مردم بوده است و از اصول و امهات نظام و انقلاب دفاع جانانه نموده است، امروز که ليست هاي متعدد و مکرر وجود داردكه در جاي خود به زحمات همه عزيزان دست مريزاد مي گوييم ولي بايد بدانيم آناني که با سفره و هديه و وعده هزينه هاي سرسام آور به ميدان آمده مردود علي الابد بوده براي انتخابات اين دوره شاخص‌هاي كلي را برمي شماريم. تعهد، تخصص، تقوا، کارداني، پاکدستي پاي بندي به آرمان ها و داراي توانايي مذاکره و روحيه يک ديپلمات داشتن در عرصه چانه زني هاي اقتصادي و سياسي، قدرتمند و عدم وابستگي، دلبستگي به باندهاي قدرت و ثروت يكي از ملاک هاي اوليه است در موضوع ثانويه سابقه در اجراست، مسائل اجرايي فوق العاده مهم و تاثيرگذار است، استقلال در مشي سياسي عدم وابستگي به جريان فتنه و حاميان آن را که مي توان از حوزه طرفداران به خوبي درک کرد ، توانايي ايستادن در مقابل جريان هاي قدرت و ثروت، داشتن روحيه ايثارگري در عرصه هاي سياسي داراي علم و عمل در حوزه هاي برنامه ريزي سياسي و اقتصادي، داراي کارنامه روشن در عرصه هاي مختلف، استان ما، ايلات و عشايري غيور و توانا و بزرگاني صاحب نفوذ و بصير و نقش دارد البته ساير اقشار هم به نوعي از نخبگان و قوميت ها تبعيت دارند در اين برهه خواست عمومي از اين بزرگان (صالح) شناسي و به (اصلح راي دادن است) ما ليست نمي دهيم ما شاخص ها را مي گوييم انتخاب با شماست خودتان امتياز گذاري كنيد و به ليست دلتان رأي بدهيد در قبال شهدا و شهيد سليماني دلتان را مسئول کنيد. وعده ما حضور يکپارچه پاي صندوق هاي راي، که دشمن را به خود بلرزاند. از آنجايي كه اعتقاد داريم مردم و وجدان عمومي آن به خطا نمي رود، و قيم و قيموميت هم براي خود قائل نيستيم و مردم كرمانشاه را بزرگتر از حركات قيم سالارانه مي دانيم ضمن قدرداني از زحمات تمامي عزيزان و گروه هاي سياسي كه به ارائه ليست اقدام نموده اند ما همه را با شاخص و خط كش آرمان خواهي پيش گفته قضاوت و انتخاب مي كنيم، صد البته در شهرستان ها هم همين موضوع را پي مي گيريم و از مردم عزيز مي خواهيم كه آگاهانه انتخاب كنند.


کد مطلب: 63882

آدرس مطلب: http://khatnews.com/vdcgx793.ak9w74prra.html

خط نيوز
  http://khatnews.com