رسا کاندیدای اصلح را معرفی می کند

30 بهمن 1398 ساعت 10:26


با جمع بندی انجامی و در جهت همگرایی اصولی با نیروهای انقلابی استان کرمانشاه. مجموعه رسانه ای رسا، نامزدهای ذیل الذکر را به عنوان اصلح معرفی می نماییم. 1- دکتر ابراهیم عزیزی 2- دکتر عبدالرضا مصری 3- دکتر محمد رشیدی از مردم شریف استان تقاضا دارد برای این امر مهم و سرنوشت ساز همسو و هماهنگ این عزیزان را برگزینند. گروه و موسسه رسا


کد مطلب: 63914

آدرس مطلب: http://khatnews.com/vdcc0oqe.2bq1s8laa2.html

خط نيوز
  http://khatnews.com