پايگاه خبری تحليلی خط نيوز 1 بهمن 1398 ساعت 13:28 http://khatnews.com/vdcirwaq.t1app2bcct.html -------------------------------------------------- عنوان : آقاي ظريف ما هم گروه (B) داريم -------------------------------------------------- متن : به گزارش خط نیوز - وزير محترم امور خارجه از گروه ( بي) آمريكايي گفتند كه مشتمل از برايان هوك تا بولتون و سايرين بدون شرح اما خودمان هم به بركت ( بي) تدبيري ها در داخل و ( بي غيرتي ها در داخل و خارج) و بي هاي متعدد ديگر ما از گروه B فراتر رفته ايم و در قفسه سياسي خودمان هم از ( بي ) اجناس مختلف المكشوف داريم مثلث اين گروه عبارتند از آن مزدوري كه عليه سردار شهيدمان لگدپراني كردند و از ديوار اعتقاد مردم بالا رفت براستي اين از كدام دسته گروه B است يا آناني كه در لگد كردن پرچم رژيم صهيونيستي و آمريكا ترديد روا داشتند و دلخوشي براي ترامپ و صهيونيزم فراهم آورند اين ها از كدام بخش اين گروه است يا آناني كه در خلوتخانه سياسي خود (لجن) پراكني مي كنند و وجودشان پمپاژ لجن و نفاق و دروغ و بهتان به جامعه است يا سلبريتي هاي دو تابعيتي از كدامين گروه (B) هستند اين ها همه داراي يك پيشوند بر (شرفشان) هستند و آن پيشوند(B) است. (دو)مين گروه گروهي هستند كه كنار ( غيرتشان) يك پيشوند ( بي)‌وجود دارد. آن هم آنهايي هستند كه سردار شهيد ما، انتخابات نظام، ولايت و ايران را در تاريك خانه و كارخانه توليدي عاليجنابان سرخ خاكستري ، سياه توليد مي كنند و در جامعه پخش مي نمايند و نقش پادو را بازي مي كنند، بادمجان هاي قديمي كه نوكر باجيره مواجب استكبارند، اين ها اصحاب جمل و صفين و نهروانند، و خيلي روسياه تر چون صبغه و سابقه اي در انقلاب ندارندآن ها دست برخوان خون شهيدان و دهان ياوه گويشان بوق دشمن است ، اين ها از قبيله قابيل اند و، لقمه بگير از سفره هابيل. همراه و همسو با فرعون اند و بر سفره موسي انقلاب اند ، اين طايفه زبيري براي دستمال قيصريه مي سوزانند و سنگ هايشان به سينه سينايي كعبه انقلاب فرود مي آيد. اما ضلع سوم مثلث گروه (B) در كشور ، ضلع بي‌تدبيري هاست در اين ضلع من هيچ نمي گويم اگر بگوييم به سرنوشت برنامه هاي تلويزيوني مبتلا خواهيم شد مردم به خوبي مي دانند كدام جريان را بايد چنين برشمرد، اعظم مصائب ما از بي تدبيري هاست، كه عامل اصلي آن نفوذو تزريق نيروهاي بي اعتماد و اعتقاد و فتنه ساز و منحرف به وريد كشور و گماردن نيروهاي غير آرماني و ارزشي بر گلوگاه هاي كشور است اگر گلوگاهي يك سوم آن مفسد يا مسئله دار اقتصادي باشد و جاي ديگر جاسوس تا بناگوش حاكميت رشد كند و ( يوز) بازي به جاسوسي در مسائل ( سري و امنيتي كشور كشيده شود) چه نام دارد و(B) اين گروه دركجا قرار مي گيرد. امروز حتماً گروه (B) و مثلث (B) خيلي قويتر، پردامنه تر ، البته محكمتر شعار در فضاي مجازي مي دهد و سينه به سينه انقلاب مي ايستد. و اين مردم و رهبري هستند كه بر اين حراميان پوزه بند مهار مي زنند.