پايگاه خبری تحليلی خط نيوز 1 فروردين 1394 ساعت 11:46 http://khatnews.com/vdchqmnx.23nkwdftt2.html -------------------------------------------------- طنزنوشته «رضا احسان پور» عنوان : بند "پ" -------------------------------------------------- رضا احسان پور در طنزنوشته این هفته خود، «پارتی»بازی را موضوع شعر خود قرار داده است. متن : خط نیوز ـ رضا احسان پور: ورد و ذکرت روز و شب ها تا شود "یا پارتی"! شک ندارم مشکلت حل می شود با پارتی کار نیکو کردن از پُر کردن است امّا چرا، کار باید کرد پیدا می شود تا پارتی؟ عدّه ای دائم پیِ پرتاب و بالا رفتن ند هست لابد غیر دانش، در ثریّا، پارتی بی خیالِ خاکیان؛ افلاکیان واجب ترند ما ز پایینیم و کلاً هست بالا پارتی یک نفر را می شناسم ناامیدِ ناامید حل نمی شد مشکلش یک عمر، امّا پارتی... با همین چشمان خود، من دیده ام جان شما مرده ها را می کند فی الفور احیا، پارتی گفت: "یعنی می شود؟!" گفتم: "چرا نه؟!" گفت: "خب!" مشکلش تا اینکه حل شد، گفت: "بابا! پارتی!" در کنار علّت و معلول یا برهان نظم می شود گاهی اساس کار دنیا پارتی ما برای او و ایشان می شویم امروز و او، می شود همراه ایشان بعد ما را پارتی آن جهان هم عدّه ای پادرمیانی می کنند می خورد حتّی به درد آدم آنجا، پارتی ما ولی شایسته سالاریم ها، هرچند هی، عدّه ای بدخواه می گویند: گویا پارتی... چون که خدمت جز عبادت نیست، هرگز عیب نیست می شود گاهی اگر که مجلس آرا، پارتی شاخه های اقتصادی یا سیاسی جای خود داخل فرهنگ دارد نیز جا پا، پارتی اهل فرهنگ و هنر کشکند لابد! نیستند؟! می کند وقتی نشان را مفت، اعطا، پارتی پیش بینی های ما را گاه بر هم می زند فی المثل در چاپ های چندم "دا"، پارتی یا فلان شخصی که اصلاً حبس و زندانی نشد لابد ایشان نیز دارد چون زلیخا، پارتی یا فلان مجری که رفت آن ور به ماها چیز گفت باز ایشان می شود مجریِ "سیماپارتی"! بگذریم! القصّه برکت می رسد؛ حرکت کنید! باخدایان! نگذرید از نقش خرما! (پارتی!)